Arealet i planen foreslås regulert til gangvei som en del av et overordnet gangveisystem samt fiskeplass med universell utforming med tilhørende funksjoner.

Forslaget til reguleringsendringen med bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 21.10.11-02.12.11. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her på internett.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 02.12.11. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter