Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste hvor en kan få hjelp og veiledning til en bedre helse. Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper, og det tas utgangspunkt i dine behov og hva du ønsker å oppnå.

Vi veileder og støtter deg mot varige endringer gjennom blant annet bra-mat-kurs, frisklivstrening, samt kurs innen snus- og røykeslutt. Det vil også tilbys hjelp når det kommer til søvnvansker og til mestring av depresjon og belastninger.

Små grep kan utgjøre stor forskjell for din psykiske og fysiske helse. Se tilbudet frisklivssentralen tilbyr her. Ta gjerne kontakt for en uformell prat. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Hva er folkehelse?                   

Folkehelse handler kort sagt om hvordan det står til med befolkningens helsetilstand, og gjennom folkehelsearbeid kan man påvirke faktorer som forebygger sykdom og som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. Folkehelsearbeidet skal med andre ord bidra til god helse og bedre levekår for innbyggerne i Eigersund.

Folkehelsearbeid er et vidt begrep som blant annet favner forebyggende og helsefremmende innsats, samarbeid mellom enheter, kommunale tjenester, frivillighet, lag og organisasjoner. Langsiktig samfunnsplanlegging gjennom fokus på folkehelse når det kommer til tekniske tjenester, planarbeid, oppvekstsvilkår og kulturtilbud er også viktige elementer i folkehelsearbeidet.

Folkehelsekoordinatoren skal være en pådriver og tilrettelegger, lede kommunens folkehelsearbeid, samt være med i de konkrete tiltakene der det er aktuelt. Mer om folkehelse her.