Også landbrukskontoret på Helleland rapporterer om mye frost i bakken og problem med vannforsyningen til driftsbygninger og hus.

Loftheim Renovasjon

Bønder som trenger hjelp til å skaffe vann, kan en ta kontakt med Loftheim Renovasjon som  er klare med frakt av vann i sin 8000-liters vogn. Firmaet holder til på Bryne. For dette betales det for timepris. Ingen kostnader med vann og kjøring.

Bestilling på døgnåpen telefon 930 76 690, eller på e-post til post@loftheimrenovasjon.no.

Nødstilfelle?

Eigersund brann og redning kan stille opp i nødstilfelle, men til andre priser. Tanken tar her cirka 11.000 liter. Telefon til brannvakt i Eigersund kommune er 51 46 83 40.

Relaterte lenker

Tankbil leverer vann