SAMKO er en bedriftshelsetjeneste i Rogaland med to avdelinger, en i Egersund og en på Klepp. Bedriftens team har en bred faglig sammensetning og kan derfor bistå i de fleste arbeidsmiljøutfordringer.

Dersom du eller din avdeling har behov for kontakt med bedriftshelsetjenesten er hovedregelen at henvendelsen går gjennom personalsjefen i Eigersund kommune.

SAMKO har kontorer i Elganeveien 1 i Dalane Energi sine lokaler. Inngangen er til venstre for Dalane Energi sin hoveddør. Torsdag er fast ukedag i Eigersund men en kan være fleksible. For mer informasjon se samko.no.

SAMKO avd. Egersund
Elganevn. 1
4370 Egersund
dalane@samko.no
51 46 28 80

SAMKO tilbyr blandt annet

Rådgiving i forhold til

 • sykefravær og attføring
 • enkeltpersoner som sliter
 • rusproblematikk
 • tilrettelegging av arbeidsplasser
 • konflikter
 • kriser og ulykker
 • oppbygging, vedlikehold og revisjon av HMS-systemet
 • innkjøp av maskiner og kontorutstyr
 • nybygg og ombygging som får konsekvenser for arbeidsmiljøet
 • organisering og ledelse
 • livsstil, helse og kosthold
 • treningsopplegg
 • fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Kartlegginger

 • arbeidshelse
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • risikovurdering
 • ergonomisk arbeidsplassvurdering

Deltakelse i aktuelle møter

 • arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • dialogmøter
 • AKAN-utvalg (rusmiddelproblematikk)
 • verneombudsmøter
 • møter i ledergruppen
 • personalmøter