Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Interninfo

Masseutsendelse av e-post

Utsending av e-post til okkaby@

Hensikten med rutinen er å klargjøre retningslinjer for utsending av e-post til samtlige e-postmottakere i kommunen, «OkkaBy», som er lang over 1 000 mottakere.

parken-i-sol

Studentlønn

Eigersund kommune tilbyr ansatte under utdanning innen helsefaglige, sosialfaglige eller pedagogiske fag studentlønn.

Hovedtariff

Lønnsforhandlinger 2022

Høsten 2022 vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger for arbeidstakere som er lønnsplassert i hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5. Arbeidstakere som er uorganisert må fremsette krav innen oppgitt frist.

Mobiltelefoner

Utfasing av telefonnummer

Har du ringt 51 46 8x xx og får melding om at "nummeret ikke er i bruk"? Årsaken er at vi på grunn av tekniske utfordringer måtte bytte telefonisystem og har nå stort sett gått over til mobiltelefoner.

infant-gb34bdfd8c_640

Amming og permisjon

I ny hovedtariffavtale gjeldende fra 01.05.2022 er det vedtatt nye retningslinjer når det gjelder rett til permisjon ved amming.

people-gafb51509b_1920

Retningslinjer fleksitid

Administrasjonsutvalget har vedtatt reviderte retningslinjer for kollektiv fleksibel arbeidstid (fleksitid).

Hensikten med revideringen var å klargjøre rammene for ansattes arbeidstid i tråd med lov og avtaleverk. De nye retningslinjene er ikke ment som en innskrenking av rettigheter og plikter, men en tydeliggjøring av disse. Formålet med retningslinjene er at ansatte i Eigersund kommune skal vernes for belastning ved å arbeide for mange timer, og ha mulighet for fleksibilitet i roligere perioder.

taking-notes-ge59eab8aa_640

Temamøter om sykefravær

Eigersund kommune og NAV inviterer ledere, tillitsvalgte og verneombud til temamøter om sykefravær og nærværsarbeid.

6301302_4672403 (1)

Ferie - Avvikling og utbetaling

Feriefritid (også kalt ferie) og feriepenger er regulert  i ferieloven og hovedtariffavtalen. Det finnes en rekke bestemmelser avhengig av din situasjon og vi ønsker her å redegjøre for de mest vanlige spørsmål rundt dette emnet.