Målgruppen er personer med langvarig og alvorlig psykisk problematikk. Bofellesskapet har 6 leiligheter der 2 av disse er laget for personer med stor utageringsproblematikk og som kan skjermes fra de andre beboerne.

IBO`s primære oppgaver er å gi beboerne et godt botilbud som inkluderer omsorg, tilsyn, fritidsaktiviteter og opplæring- alt med utgangspunkt i den enkelte brukers individuelle behov. Samtidig ønsker vi at IBO skal utvikles som et ressurssenter som de enkelte kommunene som eiere kan benytte seg av.

Kontakt

  • Telefon: 416 602 08