Sol i skogen

Hvordan søke online

Det kan nå enkelt og greit søkes digitalt på stillinger i Eigersund kommune. Dette er et system hvor du fyller inn punkter som kontaktinformasjon, utdanning og tidligere praksis på et digitalt skjema. Du vil hele tiden kunne lagre for å gjøre søknaden ferdig senere. Til slutt får du en kvittering på at kommunen har mottatt din søknad. Søk online her.

Skjema for utfylling

Personvernerklæring elektroniske skjema

Elektronisk lagring av personopplysninger er regulert i lov om behandling av personopplysninger. Vi vil derfor fortelle hvordan omsynet til personvernet blir behandla i våre elektroniske skjema.