Politisk sekretariat

print.png email  .png

Eigersund rådhus

Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for kommunestyret (K), formannskapet (F), planteknisk utvalg (PTU), administrasjonsutvalget (ADMU), felles brukerutvalg (BRU), arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Eigersund Næring og Havn KF (ENF).

Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, protokoll med mer.

Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Faglige spørsmål om enkelt saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Ut over dette, gir sekretariatet også støtte til organisasjonen for trykking av større oppdrag med mer.


hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 51 46 80 23
  • Faks: 51 46 80 97
  • E-post

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhusets 4 etasje
Bøckmans gate 2

Ansatte:

Målfrid Espeland
Førstesekretær - 51 46 80 25

Randi Haugstad
Førstesekretær - 51 46 80 24

Irene Haydè Randen
Førstesekretær - 51 46 80 45