Planteknisk utvalg

print.png email .png
Planteknisk utvalg

Her finner du informasjon om ansvarsområdet til planteknisk utvalg, medlemmer og varamedlemmer.

Planteknisk utvalg med 11 medlemmer, er kommunens utvalg for reguleringsplansaker og hovedutvalg for:

 • Byggesaker.
 • Kommunaltekniske saker.
 • Friluftslivforvaltning.
 • Naturforvaltning og naturvern.
 • Landbruk
 • Vedlikehold og drift av kommunale bygninger og eiendommer.
 • Kommunale og statlige tilfluktsrom.
 • Parkering og ankebehandling av parkeringssaker.
 • Forvaltning av offentlig torg og plasser.

Det er det hovedutvalget med desidert flest møter, også flest saker. I forkant av møtene er utvalget som en hovedregel alltid på befaringer der de er ute og ser på området for saker som skal behandles.

Navnet var før valget i 2011 miljøutvalget.
 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Kontaktinformasjon planteknisk utvalgs medlemmer

Arbeiderpartiet medlemmer (3) Arbeiderpartiet varamedlemmer
Nestleder Roger Sæstad
Tove Helen Løyning
Anders Ege
 1. Anna Nodland
 2. Oddvar Amundsen
 3. Mirjam Mong-Olsen
 4. Leif Espnes
 5. Unn Therese Omdal
Fremskrittspartiet - medlemmer (2) Fremskrittspartiet - varamedlemmer
Dag Rune Skaar
Cecilie Bruvik Kristensen
 1. Roald Eie
 2. May Helen Hetland Ervik
 3. Jan Aksel Skadberg
 4. Ronny Hovland
Høyre - medlemmer (3) Høyre - varamedlemmer
Leder Kjell Vidar Nygård
Astrid H Robertson
Lilly Remme Brunel
 1. Tommy Gunvaldsen
 2. Morten Garpestad
 3. Camilla Litsheim Refsland
 4. Anja Hovland
 5. Arne Stapnes
Kristelig Folkeparti - medlemmer (2) Kristelig Folkeparti - varamedlemmer 
Per Arne Sandvold
Sølvi Ege
 1. Edmund Iversen
 2. Lise Karin Lode
 3. Ivar Sleveland
 4. Hans Magnar Vingen
Senterpartiet - medlemmer (1) Senterpartiet - varamedlemmer
Tor Olav Gya
 1. Ellen Marie Serigstad Ege
 2. Ivar Tore Storhaug
 3. Karl Inge Hyggen

 

 

 

Dokumenter til eldre møter i Planteknisk utvalg.

Opprettet 22. april 2010 av Sem Hadland. Oppdatert 14. desember 2017