Felles brukerutvalg

print.png email  .png
Felles brukerutvalg

Felles brukerutvalg skal gi råd til de andre politiske utvalgene. De har spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, seniorer, flyktninger og innvandrere. Utvalget skal passe på at alle grupper i kommunen blir hørt og ivaretatt.

Felles brukerutvalg har 9 medlemmer. 3 medlemmer velges fra pensjonistforeningene, 2 medlemmer fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og 2 medlemmer fra flykninger/innvandrere. 2 av medlemmene er politikere.

En har møter i forkant av møtene til levekårsutvalget, planteknisk utvalg og formannskapet. Møtene avholdes i formannskapssalen på Rådhuset. Alle kan ta kontakt med medlemmene i utvalget om saker som de ønsker utvalget skal ta opp.

Opprettet 22. april 2010 av Sem Hadland. Oppdatert 28. august 2017