Korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest med ØHD-senger

Dersom avdelinger på SUS har pasienter som trenger korttidsopphold etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten, er det denne avdelingen som kontaktes.

 • Fagleder/ansvarlig sykepleier 2 vest: 456 32 970
 • 2 vest Gruppe 1: 948 30 674
 • 2 vest Gruppe 2: 476 95 574
 • 2 vest leder: 452 60 144  (Ukedager 07:30 - 15:00)
 • Korttidsavdelingen 2 vest. Fax 51 46 88 46

Hjemmesykepleie

Distrikt 1

 • Ukedager 08:00 - 14:30: Fagleder 474 57 063 / 979 55 597
 • Ukedager mellom 14.30 – 22.15: Ansvarlig sykepleier 917 16 320
 • Alternativt nummer: 474 54 873 (07:15-22:15)
 • Leder 907 21 983

Distrikt 2

 • Ukedager 08:00 - 14:30: Fagleder: 970 94 176
 • Ukedager mellom 14.30 – 22.15: Ansvarlig sykepleier 404 49 901
 • Leder:  472 84 469

Kreftkoordinator

Se kontaktinformasjon her.

Forvaltningsenheten og koordinerende enhet

I Eigersund kommune kontaktes ikke Forvaltningsenheten og Koordinerende enhet når det gjelder utskrivningsklare pasienter.

Se kontaktinformasjon her.

Mestringsenheten

Se kontaktinformasjon her.

Post

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Nytorget 9, Lerviksgården 4. etasje

Elektronisk post

Organisasjonsnummer

 • 944496394.