Barn og unges kommunestyre

print.png email  .png
Barn og unges kommunestyre i Eigersund

Forkortet BUK er dette et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Formålet er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Representantene er hentet fra barne- og ungdomsskolene i Eigersund.

Det er kommunestyret som har vedtatt å opprette et eget kommunestyre for barn og unge. De bevilger et pengebeløp som BUK selv kan fordele videre. På møtene behandles søknader om penger til alt fra huskestativ og skateramper til fotoutstyr og musikkinstrumenter. Sønadene kommer fra kommunens barn og ungdom selv.

Opprettet 19. mars 2012 av Sem Hadland. Oppdatert 5. mars 2018