Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bolig

Boliger under Varberg

Boligsosialt arbeid handler om å fremskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre boforhold. I følge statlige myndigheter er vanskeligstilte på boligmarkedet personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg, eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd.

De dette gjelder befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner; uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin eller de bor i uegnet bolig eller bomiljø. Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Kommunen har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

Visjonen for det boligsosiale arbeidet i Norge er at «Alle skal bo godt og trygt». En trygg og egnet bolig er en forutsetning for god helse, utdanning, integrering og deltakelse i samfunnet. Kommunens mål for det boligsosiale arbeidet er omforent med nasjonale mål. I den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem», presenteres fire mål for det boligsosiale arbeidet:

  • Flere skal kunne eie egen bolig
  • Leie skal være et trygt alternativ
  • Sosial bærekraft i boligpolitikken
  • Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Det er først og fremst et personlig ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det offentliges oppgave er å legge til rette for at folk kan klare seg på egen hånd. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo.

Hvordan Eigersund kommune jobber for å nå de nasjonale målene, er beskrevet i Boligsosial plan for Eigersund kommune 2022-2027.


Symbol hus med husnøkkel

Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene

Eigersund kommune har deltatt i et forskningsprosjekt om utvikling av «Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene» og rapport er nå ferdig. Rapporten er kanskje for spesielt interesserte, men prosjektet viser at kommunen også er med på utvikling og forskning.

Boligsosialt arbeid

Gode råd til deg som bor i kommunal bolig

En liten oversikt over hva du trenger å vite når du bor i egen bolig. Her har vi samlet noen gode råd fordelt på boligens ulike rom. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, ta gjerne kontakt med oss

Boliger i hafsøyne

Tildeling kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke har mulighet til å skaffe eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Det kan være du er uten egen bolig, står i fare for å miste boligen din eller bor i en uegnet bolig eller bomiljø.

Hustak i Egersund sentrum

Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd for å komme inn på boligmarkedet eller å kunne bli boende i boligen din. Informasjon, råd og veiledning.

NAV Egersund

Sosiale tjenester i NAV

Dersom du har behov for opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer, er det sosiale tjenester i NAV kontoret du kan henvende deg til. Som innbygger er dette et tilbud uavhengig av om du har rett på økonomisk stønad.

Relaterte lenker

Å bo i Norge
Informasjonsmodul som handler om å bo i Norge

Husbanken
Regjeringens organ for gjennomføring av boligpolitikk

Veiviseren
Verktøykasse spesielt tilpasset for ansatte

Aktuelle lover

- Folkehelseloven
- Husleieloven
- Helse- og omsorgstjenesteloven
- Plan- og bygningsloven
- Sosialtjenestelove

Kontakt oss

Veiledningstorget mars 2019Veiledningstorget er den enkleste og beste måten å kontakte oss på for forspørsmål eller hjelp. Ring, send e-post, eller møt opp i Lerviksgården i Nytorget 9, 2. etasje. Åpent hverdager mellom 08:00 og 15:00.

Veiledningstorget 51 46 80 00