Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler influensavaksiner til risikogrupper. Kommunen mottar årlig influensavaksiner fra FHI, beregnet til vaksinering av risikogrupper, mer informasjon finnes på FHI sine hjemmesider.

Nytt sted for vaksine

Eigersund kommune har i år flyttet vaksinasjonssted fra helsestasjonen til Eigersund kommunale legesenter i Spinnerigaten 13. Dette gjøres for sikre nødvendig smittevern.

Viktig med vaksine

For personer i risikogruppene har vaksinasjon mot influensa aldri vært viktigere enn nå, på grunn av den pågående Coronapandemien. Skulle man være uheldig og få begge sykdommer enten samtidig eller innenfor kort tid, blir belastningen for kroppen veldig stor, noe som gir økt risiko for alvorlige forløp.

Hvordan bestille

Dersom du er i risikogruppen kan du få influensavaksine enten ved å bestille tid hos fastlegen eller møte opp på kommunale vaksinasjonsdager. 

Dato for vaksinering

Vaksineringen skjer mellom 16:00 og 19:00 alle dagene. Personer i samme husstand trenger ikke møte på ulike datoer.

 • Mandag 19.okt. Fortinnsvis til personer født mellom 1. tom. 5. i en måned
 • Tirsdag 20.okt. Fortinnsvis til personer født mellom 6. tom. 10. i en måned
 • Onsdag 21.okt. Fortinnsvis til personer født mellom 11. tom. 15. i en måned
 • Torsdag 22.okt. Fortinnsvis til personer født mellom 16. tom. 20. i en måned
 • Mandag 26.okt. Fortinnsvis til personer født mellom 21. tom. 25. i en måned
 • Tirsdag 27.okt. Fortinnsvis til personer født mellom 26. tom. 31. i en måned
 • Onsdag 28.okt. Åpent for alle personer i risikogruppene      
 • Torsdag 29.okt. Åpent for alle personer i risikogruppene      

Hvem er i risikogruppen?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle i risiko-/målgruppene tar vaksinen. For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

 • Influensavaksine anbefales spesielt for: 
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Influensavaksine anbefales også til

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pris

50 kroner i egenandel for risikogruppene. De som er i risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner for å bli vaksinert hos fastlege eller på kommunale vaksinasjonsdager. For dem som har frikort vil vaksineringen være gratis.

Vaksinering av de som ikke er i risikogruppe

Alle kan få vaksinasjon mot influensa, men personer uten for risikogruppe må vente til etter 1. desember 2020. Helsedirektoratet har gitt en faglig anbefaling om at leger og farmasøyter bare skal ordinere og rekvirere influensavaksine til personer i målgruppene for vaksinasjon fram til 1. desember – heretter kan alle få vaksinasjon enten via deres fastlege eller direkte på apotek. Denne gruppe betaler selv for selve vaksinen og for tjenesten som utføres.