Vilkår for bruk

Bildene kan fritt brukes etter avtale, eller i saker hvor våre ledere har kommet med uttalelser eller gjort intervjuer. Der det er mulig skal fotograf Arne Ove Østebrøt krediteres. Klikk bildene for å laste ned full versjon.

Bilder av politisk ledelse finner du her

Oversikt over kommunal ledelse med kontaktinfo og bilde
Navn og kontaktinfo Bilder

Kommunedirektør
Siri A. Meling
Mobil: 913 81 322
Telefon: 51 46 80 15
E-post: siri.meling@eigersund.kommune.no

Portrett av Siri Meling  Portrett av Siri Meling i person

Ass. kommunedirektør / kommunalsjef samfunnsutvikling
Arvid Salvesen Røyneberg
Mobil: 475 15 151
E-post: arvid.royneberg@eigersund.kommune.no

Portrett av Arvid Røyneberg     Portrett av Arvid Røyneberg i person

Kommunalsjef helse og omsorg
Ingeborg Havsø
Mobil: 991 68 405
Telefon: 51 46 80 79
E-post: ingeborg.havso@eigersund.kommune.no

Portrett av Ingeborg Havsø    Portrett av Ingeborg Havsø i person  

Kommunalsjef kultur og oppvekst
Jan Harald Forsmo
Mobil: 469 44 273
Telefon: 51 46 82 14
E-post: jan.harald.forsmo@eigersund.kommune.no

Jan Harald Forsmo

Kommunalsjef teknisk
Jone Omdal
Mobil: 957 57 317
Telefon: 51 46 83 09
E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no

Portrett av Jone Omdal    Portrett av Jone Omdal i person  

Kommunalsjef finans og analyse
Tore Ludvig Oliversen
Mobil: 900 67 425
Telefon: 51 46 80 41
E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Portrett av Tore Oliversen    Portrett av Tore Oliversen i person

Kommunalsjef organisasjon og læring
Arild Sandstøl
Mobil: 976 92 405
Telefon: 51 46 80 15
E-post: arild.sandstol@eigersund.kommune.no

Portrett av Arild Sandstøl    Portrett av Arild Sandstøl i person

Kommunikasjonssjef
Leif E. Broch
Mobil: 908 81 568
E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no

Portrett av Leif Broch    Portrett av Leif Broch i person

 

Stedfortredere og annen kontaktinformasjon

Se også vår nettside Kontaktinformasjon - vakt og beredskap der du bla finner oversikt over stedfortredere mm.