Ved en feiltagelse så ble oppsettet på gruppemøtene i forkant av Kommunestyrets møte 23.09.2019 uteglemt i saksdokumentene. Dette er nå rettet - og oppdatert versjon ligger på nettet. 
Se også her:

Kommunestyremøte 23.september  2019

Frist for endring:  Tirsdag 20.august

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus

Torsdag

12. september

19:30

FRP

Formannskapssalen/Kantinen -Rådhuset

Torsdag

12. september

18:00

H

Sjømannsforeningens lokaler

Torsdag

12. september

19:00

KRF

Formannskapssalen, Rådhuset

Mandag

16. september

19:00

SP

Formannskapssalen/Kantinen -Rådhuset

Onsdag

11.september

19:30

SV

Kantinen,  rådhuset

Tirsdag

17.september

18:30

V

Hammergården

Torsdag

19.september

20:00