Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktinformasjon ansatte

Søk på fornavn eller etternavn, eller finn ansatte under.
Kontaktinformasjon
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post

2 VEST

2 Vest Vakt Vakthavende 45 63 29 70
Høghaug Wenche Leder 51 46 88 51 452 51 197

AKADEMIKERFORBUNDET

Ravneberg Lise Tillitsvalgt 472 84 469

BARNEVERN

Hoset Hege Sofie Uteteamet 51 46 84 20 479 77 550
Mihalyi Annika Uteteamet 477 91 618

BIBLIOTEK

Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03
Håland Anette Bibliotekar 51 49 10 03
Nilsen Anne-Kristin R. Leder barnebiblioteket 51 49 10 03
Pedersen Henning Biblioteksjef 51 49 10 03

BYGG OG EIENDOM

Aase Arne Driftsoperatør 47 47 62 25 474 76 225
Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 90 41 65 67 904 16 567
Birkeland Tommy Driftsoperatør 46 69 60 970 469 60 970
Bru Frode Driftsleder 476 99 165
Eikeland Paul Fagarbeider 916 46 374
Gravdal Paul Driftsleder 957 74 283
Ims Jarle Klima og energiansvarlig 51 46 80 84 486 02 008
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 95 04 51 86 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 95 12 79 93 951 27 993
Johnsen Åge Bedriftseletriker 47 47 55 09 474 75 509
Kristensen Bjørn Inge Driftsoperatør 47 97 68 77 479 76 877
Lenes Finn Rune Fagarbeider 474 65 149
Lindø Øyvind Fagarbeider 916 12 626
Nilsen Bjørnar Avdelingsingeniør 51 46 80 91 969 44 119
Ramsland Hilde Rådgiver 51 46 83 19 957 47 819
Saltrø Eirik Bygg og eiendomsjef 51 46 83 02 459 08 045
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør/vaktmester 90 88 39 06 908 83 906
Ørmen Reidar Driftsoperatør 47 46 51 57 474 65 157

BYGGESAK

Grøsfjell Tom Konsulent 51 46 83 25
Ranjeva Miora Nathalie Rådgiver 51 46 83 08
Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10
Tønnessen Tina Byantikvar/Byggesaksbehandler 51 46 83 18 928 55 699
Valle Jarle Byggesakssjef 51 46 83 20 474 54 161

DALANE FRILUFTSRÅD

Sandal Per Frode Leder 51 29 30 45 908 30 869

DELTA

Iversen Ragnhild Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 950 45 186

DEN NORSKE JORDMORFORENING

Refsland Gerd Lillian Tillitsvalgt 474 79 168

DOKUMENTSENTER

Andreassen Wenche B Leder 51 46 80 55
Friestad Kjersti Førstesekretær 51 46 80 25
Raugstad Marius Konsulent 51 46 80 56 409 21 262
Stapnes Mariell Førstesekretær 51 46 80 18 406 04 018
Stokka Kjetil Konsulent 51 46 80 17 916 15 293

EGERSUNDSHALLEN

Sæstad Odd Inge Driftsleder 95 05 35 30 950 53 530

EIGERSUND BRANN OG REDNING

Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Ege Andreas Feiermester 99 56 91 00
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 472 92 789
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Randen Lars Magne Feier 47 69 32 57 476 93 257
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Skadberg Bjørn Michal Feier 95 91 91 20
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Wigestrand Svein Oskar Leder beredskaps avdeling 51 46 83 44 489 94 478

EIGERSUND HELSESTASJON

Helsestasjon for ungdom 51 46 81 56 924 59 771
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 959 10 383
Fuglestad Henriette Aase Helsesykepleier 94 01 54 34 940 15 434
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Helvig Tove Helsesykepleier 51 46 50 56 905 83 559
Hetland Hilde Helsesykepleier 51 46 81 59
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50
Iversen Linn Jordmor/Helsesykepleier 474 85 695
Netland Cathrine Helsesykepleier 40 40 81 47 404 08 147
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 51 46 81 53
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 51 46 81 54 400 21 213
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Rosenblad Tina Brøndum Ledende helsesykepleier 51 46 81 51 481 44 395
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 51 46 81 56 924 59 771
Tengesdal Grete Høie Helsesykepleier 51 46 81 37
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier/Flyktningekont 479 78 030
Wetteland Inga Christine Helsesykepleier 98 90 20 31 989 02 031

EIGERSUND KULTURSKOLE

Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 41 416 30 629
Hovland Linn Ellise Inspektør 51 46 81 43 928 14 076
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150
Tunheim Marianne Førstesekretær 51 46 81 40

EIGERØY SKOLE

Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 95 91 03 83 959 10 383
Andreassen Bente Aase Sekretær 51 46 50 32 957 35 624
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Solbakke John Olav Inspektør 51 46 50 32 905 72 561

FAGFORBUNDET

Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 901 31 963

FELLESORGANISASJONEN

Håvarstein Merethe Hovedtillitsvalgt 456 06 422

FINANS OG ANALYSE

Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Drageland Linda Leder lønningskontoret 51 46 80 30
Egaas Dag Marcus Rådgiver 51 46 80 78
Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 51 46 80 28
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Larsen Merethe M. Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 51 46 80 41 900 67 425
Skogen Ellen Nilsen Rådgiver 51 46 80 46
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Svihus Ingebjørg Konsulent 51 46 80 43
Søyland May Rita Regnskapsmedarbeider 51 46 80 54
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546

FLYKTNINGETJENESTEN

Aarsland Milrid Flyktningekonsulent 40 04 90 81 400 49 081
Hlawn Manu Tin Iang Programveileder 98 90 01 77 989 00 177
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 99 09 37 33 990 93 733
Monsen Heidi Miljøterapeut 45 63 39 66 456 33 966
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 98 90 06 58 989 00 658
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 48 99 14 79 489 91 479

FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL

Laupstad Silje Frisklivstrener 474 53 158
Vestbøstad Ida Mariann Frisklivstrener 47 45 31 58 474 53 158
Østebrød Hans Olav Folkehelsekoordinator 51 46 83 59 934 51 266

FRIVILLIGSENTRALEN

Berentsen Eli Sleveland Frivilligkoordinator 45 87 85 45
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27

FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Abrahamsen Bjørg Elen Sjefsfysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27
Veshovde Janne Gro Ergoterapeut 51 49 61 22

GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE

Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403

GRØNE BRÅDEN SKOLE

Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 474 63 827
Skaara Oddveig S. Rektor 51 46 45 24 474 51 210

HELLELAND SKOLE

Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Nilsdotter Tove Diana Konst. rektor 51 46 16 60 411 60 365

HELLVIK BARNEHAGE

Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645

HELLVIK SKOLE

Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Myklebust Siri Undervisningsinspektør 51 46 48 33 986 19 510
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34

HELSE OG OMSORG

Bårdsen Else Beth Kreftsykepleier 51 46 80 75 474 58 335
Havsø Ingeborg Kommunalsjef helse og omsorg 51 46 80 79 991 68 405
Jørgensborg Astrid Elisabeth Prosjektleder brannforebygn. 455 01 180
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 40 44 89 83 404 48 983
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1

Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Stormo Gunn Helene Fagkoordinator 51 46 42 14

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2

Ravneberg Lise Soneleder 51 46 88 90 472 84 469
Skaara Iselin Fagkoordinator 907 22 049
Svendsen Vibekke Fagkoordinator 51 46 88 91

HOVEDVERNEOMBUD

Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898

HUSABØ BARNEHAGE

Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 07 09 984 11 721

HUSABØ SKOLE

Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Gridsvåg Inger Elin Konst. rektor 51 46 10 41 472 95 727
Skogen Frode Askild Rektor 51 46 10 41

HUSABØ SKOLE SFO

Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140

HUSABØ UNGDOMSSKOLE

Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 11 412 56 523
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725

HVERDAGSREHABILITERING

Lind Grethe Leder 916 23 276
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Soggemoen Renate Fagleder 477 98 824
Tesaker Siren Aamodt Fagarbeider, helse 916 67 088
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422

IKT

Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Brukerhjelpen IKT 51 46 81 11
Hein Otto Frostad Lærling ikt 51 46 81 11
Hiller Frank IKT-rådgiver 51 46 81 15 970 88 255
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757
Verstad Turid IKT-leder 51 46 81 13 901 49 051

INTERKOMUNALT BOFELLESSKAP

IBO IBO Vakthavende 51 49 63 00
Sandsmark Elin Miljøterapeut 51 49 63 00 905 40 337
Thrana Reidun L. Miljøterapeut 51 49 63 00
Veen Ingvild Vikeså Miljøterapeut 51 49 63 00

JURISTFORBUNDET

Grøsfjell Tom Tillitsvalgt

KART OG OPPMÅLING

Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296
Strand Hans-Marius Avdelingsingeniør 51 46 83 04

KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER

Bo og servicesenter Kjerjaneset Hovednummer 40 03 85 20
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Tunheim Torunn Sekretær 47 46 24 59
Tunheim Torunn Sekretær 47 46 24 59

KJØKKENET

Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890

KOMMUNELEDELSEN

Beredskapsleder Fungerende Fungerende beredskapsleder 489 54 512
HO-kom.sjef Fungerende Fungerende HO-kom.sjef 489 55 220
Informasjonscelle Informasjonscelle Fungerende informasjonssjef 489 53 722
KO-kom.sjef Fungerende Fungerende KO-kom.sjef 489 55 035
Ordfører Fungerende Fungerende ordfører 488 93 410
Personalsjef Fungerende Fungerende personalsjef 489 54 640
Rådmann Fungerende Fungerende rådmann 489 54 322
TEK-kom.sjef Fungerende Fungerende TEK-kom.sjef 489 54 905
Økonomisjef Fungerende Fungerende økonomisjef 489 54 788

KOMMUNIKASJON

Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 51 46 80 23 908 81 568
Hadland Sem Kommunikasjonskonsulent 51 46 82 22 416 11 432

KOORDINERENDE ENHET

Levang Iselin Seglem Rådgiver 51 46 80 94 475 02 042

KORTTIDSLAGERET

Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403

KULTUR OG OPPVEKST

Bergøy Kari Anne SLT- og oppvekstkoordinator 51 46 82 42 454 46 155
Bode Helga Konsulent 51 46 82 40
Galtvik Eivind Kommunalsjef kultur og oppvekst 51 46 80 14 990 88 757
Hansen Torfinn Spesialkonsulent 51 46 84 52 481 11 287
Havsø Karina Fagleder barnehage 51 46 82 43 915 71 282
Obrestad Leif Fagleder skole 51 46 80 19 969 46 332
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 51 46 80 34 458 60 102

KULTURFORMIDLING

Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Løining Miriam Kulturkonsulent 51 46 82 24 950 36 405
Spangen Kari Reianes Kulturhusleder 51 46 82 29 995 51 759

LAGÅRD BO OG SERVICESENTER

Hovland Edel Karin Førstesekretær 90 18 82 50 901 88 250
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 94 15 19 99 941 51 999
Lillesund Grethe Faglig koordinator 90 36 51 75 903 65 175
Stien Stien 96 94 15 89 969 41 590
Tunet Tunet 96 94 15 87 969 41 588
Tønnesen Gro Ege Leder 90 97 81 50 909 78 150
Utsikten Utsikten 96 94 15 83 969 41 584
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 99 41 75 68 994 17 568

LAGÅRD SYKEHJEM

Andersen Wenche Haffnes Avdelingsleder 3 ABC 51 46 88 56 472 63 136
Lagård Sykehjem 3 ABC Sykepleier 51 46 89 51

LAGÅRD UNGDOMSSKOLE

Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 458 81 270
Kongshavn Astrid Rektor 51 49 60 21 452 99 830
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 23 458 81 270
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 92 45 97 71 924 59 771

LANDBRUK

Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494

LEGEVAKT

Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Høghaug Wenche Driftsleder 116117 452 51 197
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Sykehusdoktoren Espeland Medisinsk faglig ansvarlig 51 54 48 00 515 44 800

LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER

Kvåle Elin Adsen Senterleder 48 12 09 09 481 20 909
Nærland Lene Faglig koordinator 40 03 53 35

MESTRINGSENHETEN

Bendiksen Randi Leder 51 46 33 19 936 97 471
Johansson Mariann Fagutvikler 51 46 33 25 474 71 685

MESTRINGSENHETEN - PSYKISKE HELSETJENESTER

Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Blitzner-Tjørhom Randi Hjelpepleier 51 46 33 17 970 74 609
Bofellesskap Damsgård 91 56 08 64
Hansen Anne Kari Liland Nærmiljøkontakt 51 46 33 11 416 01 497
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 51 46 33 16 458 72 481
Hjelm Mette Aktivitetsleder 48 99 92 97
Johansen Siril Miljøterapeut 51 46 33 13 400 27 039
Mydland Astrid Veum Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 23 489 99 139
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 28 482 66 321
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 51 46 33 14 970 74 611
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 91 56 08 64 489 99 458
Trondsen Johanna Avdelingsleder 51 46 33 12 476 93 674

MESTRINGSENHETEN - RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER

Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret 91 62 74 68 969 41 451
Gravdal Bente Avdelingsleder 51 49 63 01 902 31 716
Hovland Hanne Ødegård Psyk. Sykepleier 40 03 41 77
Kristoffersen Anne Miljøterapeut 1 488 93 102

MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG

Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 950 24 113
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 39 99 950 24 113
Hetland Sandra Vernepleier 96 94 89 48 969 48 948
Ose Nina N. Koordinator, barn og unge. 51 49 40 70 474 56 109
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ AKTIVITETSENTER

Aktivitetssenter avd. Bakken Lysgården 51 49 38 98 476 96 715
Midtstua Midtstua Vakthavende 48 99 81 85 489 98 185
Stokset Margrete Soneleder 51 46 13 51 907 22 012
Tunheim Tone Konstituert leder 51 49 38 98 476 36 016

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD

Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Larssen Svein Ole Soneleder 51 46 13 53 950 24 120
Rogalandsgården Bolig Vakthavende 51 49 29 37 959 66 885
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Tomannsbolig Bolig Vakthavende 51 49 87 33 907 64 782
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381

NATURVITERNE

Norum Johan Tillitsvalgt 51 46 10 33

NITO

Karlsen Trond Åsmund Tillitsvalgt 51 46 83 13 400 33 352

NORGES FYSIOTERAPIFORBUND

Kolstø Ida Tillitsvalgt 51 49 61 24

NORSK ERGOTERAPAUTFORBUND

Veshovda Janne Gro Tillitsvalgt 51 49 61 22

NORSK LEGEFORENING

Christensen Birger Tillitsvalgt 51 49 07 70

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 75 971 09 780
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405

ORGANISASJON OG LÆRING

Bozkurt Merve Durak Kontorfag lærling 51 46 80 87
Gravdal Kathrine Førstesekretær 51 46 80 52
Grova Ida Birkeland Prosjektkoordinator 51 46 80 32 928 99 693
Iversen Morten Personalrådgiver 51 46 81 93 405 18 004
Langfeldt Ragnhild Personalrådgiver 51 46 80 16
Lorentzen Frode Tengs Personalrådgiver 51 46 80 26
Nilson Hilde Fosse Sikkerhetsleder 51 46 80 48 995 69 053
Nyheim Christin Rådgiver 51 46 80 80
Reppen Philip Prosjektleder 51 46 83 01
Sandstøl Arild Kommunalsjef organisasjon og læring 97 69 24 05 976 92 405
Sirevåg Eva Personalrådgiver 51 46 80 20

PINGVINEN FRITIDSKLUBB

Vanglo Inghild Daglig leder 51 46 80 93 474 52 073

PLANKONTORET

Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399

POLITISK LEDELSE

Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802

POLITISK SEKRETARIAT

Haugstad Randi Konsulent 51 46 80 24 993 96 623
Randen Irene Haydè Konsulent 51 46 80 45 928 14 180

PP TJENESTEN

Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 476 65 871
Herigstad Anne Margrethe PP-rådgiver 51 46 82 12 917 17 364
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 905 66 665
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Kaasa Marie Bore Konstituert leder 51 46 82 72 932 39 969
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Lawford Rebecca Jean Logoped 51 46 82 52
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Rekeland Gerd Turid Hessevik Spesialpedagog 51 46 82 14 479 77 480
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 489 54 086
Waldeland Torill Konstituert leder 51 46 82 54 489 54 058
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 948 81 128
Øgrey Sandra PP-rådgiver 51 46 82 55

PRIVATE BARNEHAGER

Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Varden Barnehage 51 49 52 25

PROSJEKT

Bakken Åshild Leder Prosjektadministrasjon 51 46 83 14 976 94 114
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Nergård Mats Prosjektleder 51 46 82 73 402 44 334
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205

RENHOLD

Gullestad Marita Driftsleder Renhold 916 89 842
Svanes Camilla Hetland Fungerende leder 476 20 154

RUNDEVOLL BARNEHAGE

Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 51 15 984 11 721

RUNDEVOLL SKOLE

Nomell Ann Brith Førstesekretær 481 10 503
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 400 31 559
Olsen Barbro Leder SFO/ Forsterket avdeling 51 46 36 44
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514

RÅDMANN

Trøan Gro Anita Rådmann 51 46 80 13 452 15 006

SAMFUNNSUTVIKLING

Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 51 46 80 65 977 99 369
Tonheim Dag Kjetil Kommunalsjef samfunnsutvikling 51 46 83 21 958 84 976

SKATTEOPPKREVEREN

Mydland Olaug Fjermedal Skattemedarbeider 51 46 80 47
Myklebust Dagfinn Skatteoppkrever 51 46 80 42 984 84 723

SLETTEBØ BARNEHAGE

Skailand Marianne Styrer 95 22 46 40
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 57 991 64 833

STAMINA

Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218

TEKNA

Valle Jarle Tillitsvalgt 474 54 161

TEKNISKE TJENESTER

Mong Kristine Førstesekretær 51 46 83 15 924 84 353
Omdal Jone Kommunalsjef tekniske tjenester 51 46 83 09 957 57 317

TRANSPORTTJENESTEN

Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899

TURISTKONTORET

Druskiniene Juste Konsulent 474 88 409

TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE

Sirevaag Britt-Eva Sjo Styrer 96 94 22 86 988 11 118
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286

UTDANNINGSFORBUNDET

Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 78 942 05 235
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 77 922 59 787

VANN OG AVLØP

Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Fosse Kai Preben Rådgiver 51 46 83 62 404 66 278
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Myklebust Espen Driftsoperatør 40 41 49 65 404 14 965
Seglem Svein Arild Fagarbeider/ rørlegger 489 56 336
Skadberg Kristian Maskinfører 400 20 696
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154

VEI OG UTEMILJØ

Aamodt Leif Terje Rådgiver natur og friluftsliv 51 46 83 23 466 31 636
Blum Gunnar Henrik Fagarbeider 488 94 485
Dybing Garmann Fagarbeider
Hansen Jørn Rådgiver 51 46 82 18 916 41 243
Helland Anne-Torill Formann vei og utemiljø 958 44 630
Herveland Gunnar Spesialarbeider
Hetland Terje Håndv./fagarb. 913 12 128
Hyggen Espen Rådgiver 51 46 83 29 926 17 214
Johannessen Espen Rådgiver 51 46 83 12 414 51 074
Kirkegården Kirkegården 404 36 519
Laupstad Anne Fagarbeider
Netland Morten Håndv./fagarb. 51 49 33 29 905 83 491
Nygård Torfinn Håndv./fagarb. 400 21 281
Richardson Kari Vei og utemiljøsjef 51 46 82 19 926 01 537
Slethei Ivar Spesialarbeider 995 05 208
Sleveland Arne Magnar Håndv./fagarb. 415 75 320
Søyland Jan Terje Fagarbeider 45 87 84 19
Tønnessen Paul Nielsen Håndv./fagarb. 47 67 78 14 476 77 814
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Vatland Terje Håndv./fagarb. 958 07 841
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987

VEILEDNINGSTORG

Bakken Marianne Sæstad Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Riska Silje Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Urdal Marie Leder 97 79 89 63 977 98 963

VOKSENOPPLÆRING

Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 55
Eik Marita Sekretær 400 38 905
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 51 951 28 074