Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktinformasjon ansatte

Søk på fornavn eller etternavn, eller finn ansatte under.
Kontaktinformasjon
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Andreassen Wenche B Seniorrådgiver 51 46 80 55
Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16
Espeland Målfrid Veiledningskonsulent
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 51 46 80 28
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 95 12 79 93
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Larsen Merethe Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27
Mydland Olaug Fjermedal Skattemedarbeider 51 46 80 47
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40
Skailand Marianne Styrer 95 22 46 40
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Stormo Gunn Helene Fagkoordinator 97 95 55 97
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22
Veshovde Janne Gro Ergoterapeut 51 49 61 22
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Bergøy Kari Anne SLT- og oppvekstkoordinator 45 44 61 55
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 99 41 75 68
Drageland Linda Leder lønningskontoret 51 46 80 30
Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Bo og servicesenter Kjerjaneset Hovednummer 40 03 85 20
Varden Barnehage 51 49 52 25
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Egaas Dag Marcus Seniorrådgiver 51 46 80 78
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Kolstø Ida Tillitsvalgt 51 49 61 24
Veshovda Janne Gro Tillitsvalgt 51 49 61 22
Skogen Ellen Nilsen Rådgiver 51 46 80 46
Brukerhjelpen IKT 51 46 81 11
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 95 91 03 83
Tunheim Marianne Førstesekretær 47 46 24 59
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Hovland Hanne Ødegård Psyk. Sykepleier 40 03 41 77
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier/Flyktningekont 47 97 80 30
Friestad Kjersti Konsulent 51 46 80 25
Helsestasjon for ungdom 92 45 97 71
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Hjelm Mette Aktivitetsleder 48 99 92 97
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Søyland May Rita Regnskapsmedarbeider 51 46 80 54
Ørmen Reidar Driftsoperatør 47 46 51 57
Nærland Lene Faglig koordinator 40 03 53 35
Sandstøl Arild Kommunalsjef 97 69 24 05
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Iversen Linn Jordmor/Helsesykepleier 47 48 56 95
Tengesdal Grete Høie Helsesykepleier 51 46 81 37
Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
2 Vest Vakt Vakthavende 45 63 29 70
Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 94 01 17 82
Hein Otto Frostad Lærling ikt 51 46 81 11
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 55
Bofellesskap Damsgård 91 56 08 64
Pedersen Henning Biblioteksjef 51 49 10 03
Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Dokumentsenter Dokumentsenter 51 46 80 99
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 91 55 20 87
Assersen Torgny Spesialarbeider 41 60 09 50
Larssen Jarl Einar Sjåfør 47 78 59 78
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 95 12 79 93
Assersen Torgny Spesialarbeider 41 60 09 50
Egersundshallen Egersundshallen
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 51 46 83 25
Bofellesskap IBO 51 49 63 00
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 51 46 81 54 400 21 213
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 51 46 33 13 400 27 039
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 400 31 559
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Karlsen Trond Åsmund Tillitsvalgt 40 03 33 52 400 33 352
Eik Marita Sekretær 400 38 905
Aarsland Milrid Flyktningekonsulent 40 04 90 81 400 49 081
Netland Cathrine Helsesykepleier 40 40 81 47 404 08 147
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Myklebust Espen Driftsoperatør 40 41 49 65 404 14 965
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 40 44 89 83 404 48 983
Fosse Kai Preben Rådgiver 51 46 83 62 404 66 278
Iversen Morten Fagleder 51 46 81 93 405 18 004
Stapnes Mariell Konsulent 51 46 80 18 406 04 018
Raugstad Marius Leder 51 46 80 56 409 21 262
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 11 412 56 523
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Norum Johan Tillitsvalgt 51 46 10 33 413 56 251
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Johannessen Espen Rådgiver 51 46 83 12 414 51 074
Høyland Asgeir Fagarbeider 41 50 47 65 415 04 765
Hansen Anne Kari Liland Nærmiljøkontakt 51 46 33 11 416 01 497
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 51 46 82 22 416 11 432
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 41 416 30 629
Brunvatne Martin Prosjektleder 41 69 01 22 416 90 122
Brunvatne Martin Prosjektleder 41 69 01 22 416 90 122
Trøan Gro Anita Rådmann 51 46 80 13 452 15 006
Høghaug Wenche Driftsleder 116117 452 51 197
Høghaug Wenche Leder 51 46 88 51 452 51 197
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405
Omdal Mari Skaara Sykepleier 45 41 63 10 454 16 310
Jørgensborg Astrid Elisabeth Konstituert leder 45 50 11 80 455 01 180
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Hetland Hilde Helsesykepleier 51 46 81 59 456 33 114
Monsen Heidi Miljøterapeut 45 63 39 66 456 33 966
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 51 46 80 34 458 60 102
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 23 458 68 685
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 51 46 33 16 458 72 481
Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 458 81 270
Aamodt Leif Terje Friluftsrådgiver 51 46 83 23 466 31 636
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757
Birkeland Tommy Driftsoperatør 46 96 09 70 469 60 970
Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403
Ravneberg Lise Soneleder 51 46 88 90 472 84 469
Ravneberg Lise Tillitsvalgt 472 84 469
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 472 92 789
Gridsvåg Inger Elin Konst. rektor 51 46 10 41 472 95 727
Skaara Oddveig S. Rektor 51 46 45 24 474 51 210
Vanglo Inghild Daglig leder 51 46 80 93 474 52 073
Valle Jarle Byggesakssjef 51 46 83 20 474 54 161
Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Ose Nina N. Koordinator, barn og unge. 51 49 40 70 474 56 109
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 474 58 332
Bårdsen Else Beth Kreftsykepleier 51 46 80 75 474 58 335
Tunheim Torunn Sekretær 474 62 459
Tunheim Marianne Førstesekretær 47 46 24 59 474 62 459
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 474 63 827
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Johansson Mariann Fagutvikler 51 46 33 25 474 71 685
Johnsen Åge Bedriftselektriker 47 47 55 09 474 75 509
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Aase Arne Driftsoperatør 47 47 62 25 474 76 225
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Refsland Gerd Lillian Tillitsvalgt 474 79 168
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Druskiniene Juste Konsulent 474 88 409
Levang Iselin Seglem Rådgiver 51 46 80 94 475 02 042
Svanes Camilla Hetland Fagleder 476 20 154
Tunheim Tone Soneleder 51 46 13 53 476 36 016
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 476 63 389
Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 476 65 871
Abrahamsen Bjørg Elen Sjefsfysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Randen Lars Magne Feier 47 69 32 57 476 93 257
Trondsen Johanna Avdelingsleder 51 46 33 12 476 93 674
Aktivitetssenter Rygleveien Lysgården 51 49 34 39 476 96 778
Bru Frode Driftsoperatør 47 69 91 65 476 99 165
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868
Hadland Annette Nodland Konsulent 47 78 73 29 477 87 329
Lorentzen Frode Tengs HR rådgiver 51 46 80 26 477 92 623
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 51 46 80 16 477 92 638
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 47 79 26 60 477 92 660
Johansen Siril Konsulent 47 79 43 10 477 94 310
Soggemoen Renate Fagleder 47 79 88 24 477 98 824
Soggemoen Renate Tillitsvalgt 477 98 824
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 47 97 69 20 479 76 920
Rekeland Gerd Turid Hessevik Spesialpedagog 51 46 82 14 479 77 480
Hoset Hege Sofie Miljøterapeut 47 97 75 50 479 77 550
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 48 07 28 98 480 72 898
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Hansen Torfinn Spesialkonsulent 51 46 84 52 481 11 287
Kvåle Elin Adsen Senterleder 48 12 09 09 481 20 909
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Rosenblad Tina Brøndum Ledende helsesykepleier 51 46 81 51 481 44 395
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 48 20 00 08 482 00 008
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 28 482 66 321
Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Van Silfhout Torunn-Helen Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Ims Jarle Klima og energiansvarlig 51 46 80 84 486 02 008
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802
Kristoffersen Anne Miljøterapeut 1 488 93 102
Ordfører Fungerende Fungerende ordfører 488 93 410
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Informasjonscelle Informasjonscelle Fungerende informasjonssjef 489 53 722
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Waldeland Torill Spesialpedagog 51 46 82 54 489 54 058
Rådmann Fungerende Fungerende rådmann 489 54 322
Beredskapsleder Fungerende Fungerende beredskapsleder 489 54 512
Personalsjef Fungerende Fungerende personalsjef 489 54 640
Økonomisjef Fungerende Fungerende økonomisjef 489 54 788
TEK-kom.sjef Fungerende Fungerende TEK-kom.sjef 489 54 905
KO-kom.sjef Fungerende Fungerende KO-kom.sjef 489 55 035
HO-kom.sjef Fungerende Fungerende HO-kom.sjef 489 55 220
Seglem Svein Arild Fagarbeider/ rørlegger 489 56 336
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 48 99 14 79 489 91 479
Wigestrand Svein Oskar Leder beredskaps avdeling 51 46 83 44 489 94 478
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Midtstua Midtstua Vakthavende 48 99 81 85 489 98 185
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 23 489 99 139
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 48 99 94 58 489 99 458
Bowitz Vivian Konstituert leder ATO 51 46 36 40 514 63 644
Helseth Benedicte Konstituert leder SFO 51 46 36 40 514 63 659
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 51 46 80 41 900 67 425
Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 901 31 963
Hovland Edel Karin Førstesekretær 90 18 82 50 901 88 250
Sæstad Sveinung Fagarbeider 90 20 64 87 902 06 487
Huse John HR rådgiver 51 46 80 80 902 84 476
Lillesund Grethe Faglig koordinator 90 36 51 75 903 65 175
Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 90 41 65 67 904 16 567
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 905 66 665
Solbakke John Olav Inspektør 51 46 50 32 905 72 561
Helvig Tove Helsesykepleier 51 46 50 56 905 83 559
Lawford Rebecca Jean Logoped 51 46 82 52 906 09 204
Hjemmesykepleien Vakttelefon 51 46 88 91 906 97346
Efteland Ove Rådgiver 906 94 519
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025
Skaara Iselin Fagkoordinator 907 22 049
Lenes Finn Rune Fagarbeider 90 73 04 70 907 30 470
Tomannsbolig Bolig Vakthavende 51 49 87 33 907 64 782
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Bjerkreim Valborg Logoped 908 25 592
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 51 46 80 23 908 81 568
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 90 88 39 06 908 83 906
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 51 46 80 91 908 91 427
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Tønnesen Gro Ege Leder 90 97 81 50 909 78 150
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899
Sirevåg Eva HR rådgiver 51 46 80 20 913 83 902
Havsø Karina Fagleder barnehage 51 46 82 43 915 71 282
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621
Lindø Øyvind Fagarbeider 916 12 626
Stokka Kjetil Konsulent 51 46 80 17 916 15 293
Lind Grethe Leder 916 23 276
Hestnes Dagmar K 91 62 74 68 916 27 468
Hansen Jørn Rådgiver 51 46 82 18 916 41 243
Tesaker Siren Aamodt Fagarbeider, helse 916 67 088
Skipstad Alf Branninspektør 51 46 83 47 916 73 307
Gullestad Marita Driftsleder Renhold 916 89 842
Vakttelefon Sykepleiervakt 91 71 63 20 917 16 320
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 91 73 93 95 917 39 395
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 92 04 71 84 920 47 184
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725
Bode Helga Konsulent 51 46 82 40 920 68 786
Reppen Philip HR-rådgiver/Prosjektkoordinator 51 46 83 01 922 08 218
Reppen Philip Tillitsvalgt 922 08 218
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 77 922 59 787
Vestbøstad Ida Mariann Veileder 92 44 23 04 924 42 304
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 92 44 51 49 924 45 149
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 51 46 81 56 924 59 771
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 92 45 97 71 924 59 771
Mong Kristine Førstesekretær 51 46 83 15 924 84 353
Richardson Kari Vei og utemiljøsjef 51 46 82 19 926 01 537
Hyggen Espen Rådgiver 51 46 83 29 926 17 214
Hovland Linn Ellise Inspektør 51 46 81 43 928 14 076
Randen Irene Haydè Konsulent 51 46 80 45 928 14 180
Tønnessen Tina Byantikvar/Rådgiver 51 46 83 18 928 55 699
Steinskog Hanne Elin Ålgård Leder styrket barnehagetilbud 51 46 80 33 932 15694
Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Kaasa Marie Bore Leder 51 46 82 72 932 39 969
Østebrød Hans Olav Folkehelsekoordinator 51 46 83 59 934 51 266
Bendiksen Randi Leder 51 46 33 19 936 97 471
Svihus Ingebjørg Konsulent 51 46 80 43 938 85 693
Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10 940 09 861
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 51 46 81 53 940 11 424
Aarskog Anne Grethe Lærling kontor og administrasjon 94 01 17 83 940 11 783
Fuglestad Henriette Aase Helsesykepleier 94 01 54 34 940 15 434
Kleivane Tone Miljøterapeut 1 94 01 80 93 940 18 093
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 940 19 097
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 94 15 19 99 941 51 999
Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 78 942 05 235
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Lagård Sykehjem 3 ABC Sykepleier 51 46 89 51 947 99 061
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 948 81 128
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 39 99 950 24 113
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 95 04 51 86 950 45 186
Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 950 45 186
Sæstad Odd Inge Driftsleder 95 05 35 30 950 53 530
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 51 951 28 074
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 50 32 957 35 624
Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 36 40 957 35 624
Ramsland Hilde Rådgiver 51 46 83 19 957 47 819
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 51 46 83 09 957 57 317
Gravdal Paul Konstiuert Bygg og eiendomssjef 51 46 83 02 957 74 283
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Helland Anne-Torill Driftsleder 95 84 46 30 958 44 630
Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24 958 55 747
Tonheim Dag Kjetil Kommunalsjef samfunnsutvikling 51 46 83 21 958 84 976
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 95 91 03 83 959 10 383
Skadberg Bjørn Michal Feier 95 91 91 20 959 19 120
Rogalandsgården Bolig Vakthavende 51 49 29 37 959 66 885
Utsikten Utsikten 96 94 15 83 969 41 584
Tunet Tunet 96 94 15 87 969 41 588
Stien Stien 96 94 15 89 969 41 590
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286
Obrestad Leif Fagleder skole 51 46 80 19 969 46 332
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 96 94 89 48 969 48 948
Blitzner-Tjørhom Randi Hjelpepleier 51 46 33 17 970 74 609
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 51 46 33 14 970 74 611
Hiller Frank IKT-rådgiver 51 46 81 15 970 88 255
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 75 971 09 780
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 97 58 42 78 975 84 278
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494
Bakken Åshild Leder Prosjektadministrasjon 51 46 83 14 976 94 114
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 21 976 98 623
Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Urdal Marie Leder 97 79 89 63 977 98 963
Bye Kjersti Søyland konst. Kommunalsjef 51 46 80 65 977 99 369
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 51 15 984 11 721
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 07 09 984 11 721
Myklebust Dagfinn Skatteoppkrever 51 46 80 42 984 84 723
Myklebust Siri Tengs Undervisningsinspektør 51 46 48 33 986 10 510
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Erland Synneva Kommunikasjonsrådgiver 98 66 70 84 986 67 084
Øgrey Sandra PP-rådgiver 51 46 82 55 988 16 869
Sirevaag Britt-Eva Sjo Styrer 96 94 22 86 988 11 118
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Hlawn Manu Tin Iang Programveileder 98 90 01 77 989 00 177
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 98 90 06 58 989 00 658
Wetteland Inga Christine Helsesykepleier 98 90 20 31 989 02 031
Strand Hans-Marius Avdelingsingeniør 51 46 83 04 989 03 805
Eik Elin Tråsavik Psykolog 51 46 82 12 989 05 947
Haver Unni Skaara Konsulent 98 90 65 76 989 06 576
Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Galtvik Eivind Kommunalsjef kultur og oppvekst 51 46 80 14 990 88 757
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 99 09 37 33 990 93 733
Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403
Olsen Barbro Veileder ambulerende team 99 15 87 49 991 58 749
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 57 991 64 833
Havsø Ingeborg Kommunalsjef helse og omsorg 51 46 80 79 991 68 405
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Haugstad Randi Konsulent 51 46 80 24 993 96 623
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838
Spangen Kari Reianes Kulturhusleder 51 46 82 29 995 51 759
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 51 46 80 48 995 69 053
Randen Adam Tobias Feier 99 56 91 00 995 69 100
Randen Adam Tobias Feier 99 56 91 00 995 69 100
Svanøe Trond Helling Rektor 51 46 16 63 995 91 603