På bildet ser vi Kjell Bruaset og leder Gunhild Bårdsen som holder orden på alt fra rullestoler, spesialsenger, syn- og hørselshjelpemidler og rullatorer.  Her finnes nesten alt som kan bidra til å redusere praktiske problemer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette kan være for en kort eller lengre periode.

Sammen holder de styr på alt utstyret, leverer, og monterer og senere henter tilbake. Ute hos Uninor på Hovland har de stort lager hvor alt oppbevares. Eget rom for vask og vedlikehold av brukt utstyr finnes også.

Utlån av tekniske hjelpemidler under 2 år kommer fra Eigersund kommune sitt eget lager. Her inngår blant annet manuelle rullestoler, rullatorer, toalettforhøyere, dusjstoler, hjertebrett og støttestenger.

Har du en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan det søkes NAV Hjelpemiddelsentral om utlån av hjelpemidler til deg. Også her er kortidslageret på Hovland med som mottaker av utstyr fra NAV og leverer ut til brukerne.

Levekår på besøk

Det var en lydhør forsamling politikere fra levekårsutvalget som var på befaring på det kommunale korttidslageret. Her fikk de høre om hvilke oppgaver og tjenester korttidslageret og avdelingen fysio- og ergoterapitjenesten gir, med utfordringer, planer og muligheter.

Levekår på besøk til korttidslageret

Relaterte lenker