Kontakt

  • Kontakt veiledningstorg 51 46 80 00 (hverdager 08:00 - 15:00)
  • Brøytevakt 951 27 987 (11. nov. - 9. mar.)
  • Vann og avløpsvakt 917 39 395

Beredskap

Oversikt over beredskapstelefoner ved hendelser

Merk at all kontakt er journalpliktig

All kommunikasjon til kommunen er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i, med mindre den inneholder personsensitive eller andre taushetsbelagte opplysninger. Skjemaet under skal ikke brukes til å sende taushetsbelagte og personsensitive opplysninger.

Skjema for melding om feil og mangler