Møtekalender og dokumenter

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Planteknisk i Eigersund

Planteknisk utvalg med 11 medlemmer, er kommunens utvalg for reguleringsplansaker og hovedutvalg for:

  • Byggesaker.
  • Kommunaltekniske saker.
  • Friluftslivforvaltning.
  • Naturforvaltning og naturvern.
  • Landbruk
  • Vedlikehold og drift av kommunale bygninger og eiendommer.
  • Kommunale og statlige tilfluktsrom.
  • Parkering og ankebehandling av parkeringssaker.
  • Forvaltning av offentlig torg og plasser.

Det er det hovedutvalget med desidert flest møter, også flest saker. I forkant av møtene er utvalget som en hovedregel alltid på befaringer der de er ute og ser på området for saker som skal behandles.

Navnet var før valget i 2011 miljøutvalget.