Vilkår for bruk

Bildene kan fritt brukes etter avtale, eller i saker hvor våre ledere har kommet med uttalelser eller gjort intervjuer. Der det er mulig skal fotograf Arne Ove Østebrøt krediteres.

 

Politisk ledelse

Ordfører

Odd Stangeland

Odd-Stangeland-portrett-Thumb.jpg  Odd-Stangeland-Thumb.jpg

Vara-ordfører

Leif Erik Egaas

Leif-Erik-Egaas-Thumb.jpg  Leif-Erik-Egaas-portrett-Thumb.jpg

 

Kommunalsjefer

Rådmann

Ingeborg Havsø
Konstituert rådmann

Portrett  Portrett

Kommunikasjon

Leif E. Broch
Kommunikasjonssjef

Portrett  Portrett

Finans og analyse

Tore Ludvig Oliversen
Kommunalsjef finans og analyse

Portrett  Portrett

Helse og omsorg

Anne Brit Wetlesen Tengesdal
Konstituert kommunalsjef helse og omsorg

Portrett  Portrett

Teknisk

Jone Omdal
Kommunalsjef teknisk

Portrett  Portrett

Organisasjon og læring

Arild Sandstøl
Kommunalsjef

Portrett  Portrett

Kultur og oppvekst

Eivind Galtvik
Kommunalsjef

Portrett  Portrett

Samfunnsutvikling

Kjersti Søyland Bye
Konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling

Portrett  Portrett