Protokollen fra valgstyret 23. mai 2011 er nå lagt ut.  Du finner protokollen her.

Protokollen er godkjent av leder, men ikke av utvalget. Dette medfører at det kan komme endringer. Den utlagte protokollen bør derfor tas til orientering.

Kommunen vil formelt underrette alle parter i den enkelte sak med egne skriv.

Spørsmål om protokollen rettes til leif.broch@eigersund.kommune.no  tlf. 51468016.

Spørsmål om den enkelte sak rettes til saksbehandler som er angitt på første side av saksdokumentene  til hver sak.