• Spredt boligbygging på Mong, Søre del - SB(1)
  • Utvidelse av industriområde på Tengs, industri og lager, Egersund - (IL)
  • Byggeområde for fritidsbebyggelse på Sannarnes, Hellvik - HF

ROS og KU skjema er utarbeidet for alle tre innspillene. Sakens dokumenter er lagt ut på plankontoret og på biblioteket og her på kommunens hjemmeside

Innspill eller synspunkt sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund innen 08. august 2011. En ber om at høringsfristen overholdes av hensyn til videre behandling i kommunestyret i 7. september 2011.

Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med undertegnede på 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Relaterte dokumenter