En viser til mottatt forespørsel om reguleringsendring fra Risvik hytteforening der en ønsker å endre regulerte gangveger til kjøreveg frem til hyttene, justering av plassering av parkeringsplasser, legge inn etablerte pumpestasjoner og renseanlegg.

Rådmannen viser til at deler av dette omfattes av en tidligere forespørsel fra grunneier, men denne vurderes å være mer omfattende og sendes derfor ut til uttale.

Rådmannen vurderer at det vil være nødvendig med kjøreadkomst til allerede etablerte pumpestasjoner/renseanlegg i hytteområdet, samtidig vil en fremdeles legge til grunn at parkering skal skje i tilknytning til felles parkeringsplasser og vil vurdere nye lokaliseringer for disse. Før en tar endelig stilling til saken ber en om at ev. uttaler sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund innen 11. juli 2011.

Dersom en har spørsmål og lignende kan en kontakte undertegende på 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Relaterte dokumenter