Saksdokumentene til Felles brukerutvalgs møte onsdag 09.01.19 er nå lagt ut på nettet. Møtet holdes i rådhuset – Formannskapssalen - med møtestart kl.10.00. Du finner sakene her. Vær klar over at det kan være en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 

Egersund, 03.01.19

Åshild Bakken, utvalgsleder                          Randi Haugstad, utvalgsekretær

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes tlf. 99 39 66 23 -  til Randi Haugstad

Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

    - Judith S. Pedersen (brukerrepr.seniorer) for Marit Arnesen Mong (brukerrepr.seniorer)
    - Inger Synnøve Karlsen (brukerrep.seniorer) for Olaug Nordeide (brukerrepr.seniorer)
     

Saker som er unntatt offentlighet jf. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer. Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jf. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å helt eller delvis behandle saken i lukket møte. Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.