Gruppemøter til Kommunestyrets møte 17.12.18

Kommunestyremøte 17. desember  2018

Frist for endring:  Tirsdag 20. desember

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus

Torsdag

 6. desember

19:30

FRP

Formannskapssalen, Rådhuset

Torsdag

 6. desember

18:00

H

Sjømannsforeningens lokaler

Torsdag

 6. desember

19:00

KRF

Formannskapssalen, Rådhuset

Mandag

10. desember

19:00

SP

Formannskapssalen, Rådhuset

Onsdag

  5. desember

19:30

SV

Kantinen,  rådhuset

Tirsdag

11. desember

18:30

V

Hammergården

Torsdag

13. desember

20:00

Møtet er åpent for publikum og holdes i lokale der det er installert teleslynge.  Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Saker som er unntatt offentlighet, jfr. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer.  Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jfr. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlaget og behovet for helt eller delvis behandle saken i lukket møte.  Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.