Møtet er åpent for publikum og holdes i lokale der det er installert teleslynge.  Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Saker som er unntatt offentlighet, jfr. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer.  Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jfr. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlaget og behovet for helt eller delvis behandle saken i lukket møte.  Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.

Kommunestyremøte 21. januar  2019

Frist for endring: Fredag 28. desember

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus

Torsdag

10. januar

19:30

FRP

Formannskapssalen, Rådhuset

Torsdag

10. januar

18:00

H

Sjømannsforeningens lokaler

Torsdag

10. januar

19:00

KRF

Formannskapssalen, Rådhuset

Mandag

14. januar

19:00

SP

Formannskapssalen, Rådhuset

Onsdag

9. januar

19:30

SV

Kantinen,  rådhuset

Tirsdag

15. januar

18:30

V

Hammergården

Torsdag

17. januar

20:00