Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

Åpen/Lukket

093/18

Godkjenning av møteprotokoll fra Kommunestyrets møte 29.10.18

Åpen

094/18

Økonomirapport for perioden januar - november 2018 for Eigersund kommune

Åpen

095/18

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 for Eigersund Næring og Havn KF

Åpen

096/18

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022 Eigersund Parkering KF

Åpen

097/18

Eigersund kommune – budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022

Åpen

098/18

Leder og stedfortreder for barnevernet

Åpen

099/18

Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg 2019 - 2030

Åpen

100/18

Opprettelse av Egersund Landstrøm AS

Åpen

101/18

Søknad om salgsbevilling - Extra Bøsenteret

Åpen

102/18

Aksjonæravtaler og vedtekter i forbindelse med omdanning av Dalene Miljøverk til AS (fra IKS)

Åpen

103/18

Søknad om ny skjenkebevilling for Mungåt Ølbar etter eieskifte

Åpen

 

 

Kommunestyremøte 17. desember  2018

Frist for endring:  Tirsdag 20. desember

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus

Torsdag

 6. desember

19:30

FRP

Formannskapssalen, Rådhuset

Torsdag

 6. desember

18:00

H

Sjømannsforeningens lokaler

Torsdag

 6. desember

19:00

KRF

Formannskapssalen, Rådhuset

Mandag

10. desember

19:00

SP

Formannskapssalen, Rådhuset

Onsdag

  5. desember

19:30

SV

Kantinen,  rådhuset

Tirsdag

11. desember

18:30

V

Hammergården

Torsdag

13. desember

20:00

 

Kommunestyret avsluttes med middag på hotellet kl. 19.00 med utdeling av innsatspremie 2018, kulturstipend 2018,
kulturprisen 2018 og påskjønnelse av de frivillige fra ordførerens julekalender.

 

Møtet er åpent for publikum og holdes i lokale der det er installert teleslynge. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Saker som er unntatt offentlighet jf. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer. Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jf. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å helt eller delvis behandle saken i lukket møte. Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.