Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

Åpen/Lukket

001/19

Godkjenning av møteprotokoll fra Kommunestyrets møte 17.12.18

Åpen

002/19

Handlingsplan 2019 "Muligheter i Eigersund" (omstilling)

Åpen

003/19

Retningslinjer for offentlig saksbehandling "Muligheter i Eigersund" (omstilling)

Åpen

004/19

Kvalitetshåndbok for "Muligheter i Eigersund" (omstilling)

Åpen

005/19

Godkjenning av retningslinjer for regionale idrettsanlegg i Dalanekommunene

Åpen

006/19

Evaluering av driftsavtale kunstgressbaner

Åpen

007/19

Detaljreguleringsplan for Myllarsmarka, del av gnr. 13, bnr. 239 m.fl. Lygre. Andre gangs behandling

Åpen

008/19

Endring av detaljreguleringsplan for konsentrert boligbebyggelse gnr. 7 bnr. 226 m.fl.  Leidlandshagen felt K3. Andre gangs behandling

Åpen

009/19

Reguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgård bru - Granholmen). Andre gangs behandling

Åpen

010/19

Eiendomsskattevedtekter

Åpen

011/19

Flomsikring og opparbeiding av elvepark - beregning av gjenstående arbeid - finansiering

Åpen

012/19

Ny driftsmodell av det boligsosiale arbeidet i Eigersund kommune

Åpen

013/19

Opprettelse av vikarpool for sykepleiere

Åpen

014/19

Strategi for etablering av ny brannstasjon

Åpen

015/19

Bosetting av flyktninger 2019

Åpen

 

Partienes gruppemøter:

Kommunestyremøte 21. januar  2019

Frist for endring: Fredag 28. desember

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus

Torsdag

10. januar

19:30

FRP

Formannskapssalen, Rådhuset

Torsdag

10. januar

18:00

H

Sjømannsforeningens lokaler

Torsdag

10. januar

19:00

KRF

Formannskapssalen, Rådhuset

Mandag

14. januar

19:00

SP

Formannskapssalen, Rådhuset

Onsdag

9. januar

19:30

SV

Kantinen,  rådhuset

Tirsdag

15. januar

18:30

V

Hammergården

Torsdag

17. januar

20:00

 

Møtet er åpent for publikum og holdes i lokale der det er installert teleslynge. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Saker som er unntatt offentlighet jf. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer. Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jf. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å helt eller delvis behandle saken i lukket møte. Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.