Saksdokumentene til Planteknisk utvalgs møte tirsdag 15.01.2019 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her. Møtet holdes på Grand Hotell - Konsulatet med møtestart kl.11.00 (NB!).  Vær klar over at dette er meget store filer som kan ta lang tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.


Egersund,  03.01.2019

Kjell Vidar Nygård, utvalgsleder                        Randi S, Haugstad, utvalgsekretær

                                                                                         

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 993 96 623 til Randi Haugstad

 - Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:
           - Tommy Gunvaldsen (H) for Lilly R. Brunell (H)
 

 NB!
Det er en reduksjon i antall vedlegg som legges ved saksdokumentene. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunensnettsider,www.eigersund.kommune.no.    Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF. Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saker som er unntatt offentlighet jf. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer. Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jf. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å helt eller delvis behandle saken i lukket møte. Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.
 

Partienes gruppemøter:

Kommunestyremøte 21. januar  2019

Frist for endring: Fredag 28. desember

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus

Torsdag

10. januar

19:30

FRP

Formannskapssalen, Rådhuset

Torsdag

10. januar

18:00

H

Sjømannsforeningens lokaler

Torsdag

10. januar

19:00

KRF

Formannskapssalen, Rådhuset

Mandag

14. januar

19:00

SP

Formannskapssalen, Rådhuset

Onsdag

9. januar

19:30

SV

Kantinen,  rådhuset

Tirsdag

15. januar

18:30

V

Hammergården

Torsdag

17. januar

20:00