Signeringen ble markert med kake og gode ord fra partene der det ble uttrykt tilfredshet med både prosessen og samarbeidet så langt. 

Fra Langholmen Egersund AS møtte styreformann Ragnvald Albrectsen, styremedlem Sverre Garpestad og daglig leder Terje Jørgensen jr og fra Eigersund deltok rådmann Gro Anita Trøan og prosjektleder Thor Einar Langland.

Både Eigersund kommune og Langholmen Egersund AS har store forhåpninger om videre utvikling av Langholmen. Kan også politi og ambulanse bli samlokalisert der slik at alle nød- og beredskapsetatene er samlet på et sted, vil dette kunne gi mange positive effekter for samarbeid, sambruk og synergieffekter.

Den videre planlegging av selve bygget med ny brannstasjon (forprosjektet) pågår nå for fullt og jf. kommunestyrets vedtak skal budsjettramme for hovedprosjektet - bygging av ny brannstasjon - framsettes i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2020-2023. Dette innebærer en politisk behandling i løpet av høsten 2019 av forprosjektet.

Relevante dokumenter