Likevel oppfordres alle til å være ekstra påpasselige i fht. smittevern. Selv om skoler og barnehager er på grønt nivå, kan de gjerne organisere seg hensiktsmessig for å støtte opp om et godt smittevern.

Det vil kunne være mindre tilpasninger på den enkelte skole og barnehage, men dette vil i såfall fremgå av nettsiden til skolene eller barnehagene

Lettelsene er primært for barn og unge, og vi er fortsatt restriktive og har begrensninger på arrangementer der voksne deltar. 

Utdanningsdirektoratet har egne Veiledere om smittevern i barnehager og skoler som råd og støtte til barnehager og skoler under koronavirusutbruddet (covid-19) 2020. For skolene og barnehager innebære grønt nivå (hentet fra veilederne:

Tabell 1. Trafikklysmodell for barnehagen

Barnehager Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag
Tabell 1. Trafikklysmodell for barneskolen
Barneskole 1–7 Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Trafikklysmodell for ungdomsskoler
Tiltaksnivå Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser og skolehverdag