Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valgarkiv

Valglokale

Alle stemmene talt opp

Da er alle stemmene talt opp for stortingsvalget 2017, og valgstyret har godkjent og signert møteboka. De endelige resultatene finner du her.

Valg

Valgresultater 2017

Her finner du en oversikt over stemmer ved stortingsvalget i 2017. Artikkelen vil bli oppdatert etter hvert som resultatene kommer inn.

Stemmeseddler

Utlegging av manntallet

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017 fram til valgdagen den 11. september 2017.

Valg

Tidligstemmegivning

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august 2017 og varer til og med 8. september 2017. Dersom du vet at du ikke kan stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg på rådhuset og be om å få tidligstemme.

Valglogo

Endelig valgresultater 2015

Her er de endelig valgresultatene for fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 2015 for Eigersund kommune. Det legges ut med forbehold om valgstyrets godkjenning.
 

Valgseddel

Resultater fylkestingvalg 2015

Her er resultatene til fylkestingsvalget i Eigersund 2015 med samtlige stemmer og valgdistrikt. Oppdatert natt til 15. september 00:30.

Valg

1 353 forhåndsstemmer er mottatt så langt

Oppdatert: Det er totalt mottatt 1 373 forhåndsstemmer når posten er mottatt 14.9.15.
Da forhåndsstemmingen ble avsluttet i dag, fredag 11. september 2015 kl. 1500, viser tallene at det er 1 353 velgere som har forhåndsstemt. I tillegg er det mottatt 30 forhåndsstemmer som har blitt sendt til andre kommuner. Flere forhåndsstemmer er midlertid underveis i posten så totalantallet vil antagelig ligge på nivå med valget i 2011 der 1 412 forhåndsstemmer ble godkjent.
 

Valg

Mulighet for å forhåndsstemme

Velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget kan gjøre dette i tidsrommet frem til 6. september i veiledningstorget og på biblioteket. Husk å ta med legitimasjon.

Valg

Kvalitetsproblemer med stemmesedlene (oppdatert)

Eigersund kommune har, i likhet med mesteparten av landets fylker og kommuner, deltatt i en sentralt organisert anbudsrunde organisert av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for trykking av stemmesedler. Ved mottak av stemmesedlene ble det oppdaget problemer med kvaliteten på de leverte stemmesedlene, noe som umiddelbart ble tatt opp med trykkeri og departementet. Andre kommuner har også rapportert om tilsvarende problemer.
(Oppdatert 6.8.2015 - kl 15:25 med kopi av skriv til valgstyret 6.8.15)

Valg

Tidligstemmegivning

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til og med 11. september. Dersom du vet at du ikke kan stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen 14. september, kan du fra 1. juli henvende deg til Eigersund kommune og be om å få tidligstemme.

Valg logo

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for gjennomføring av valg og fastsetting av resultatet og finnes I Norge på kommune-, fylkes- og riksnivå. Her er lista over medlemmene i styret i Eigersund.

Valglister

Foreløpige valglister

Her er de godkjente listene som er kommet inn fra de ulike partiene til kommunestyretvalget 2015. Kandidatene vil nå bli tilskrevet og eventuelle søknader om fritak må være behandlet av valgstyret innen 1. juni 2015. De endelige listene vil da bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Valg

Frist for listeforslag

Fristen for de politiske partiene å levere inn sine valglister er 31. mars 2015 12:00. Disse levers på Eigersund rådhus.