Etter siste oppdatering av fastlegelister på Helfo sine sider, har det oppstått tvil om hvor innbyggerne skal henvende seg for å få legehjelp som konsultasjon, medisin-bestilling eller annet, når fastlegen man har hatt tidligere har sluttet. Du kan lese mer om dette her.

Eigersund kommune jobber fortsatt hardt for å få løst denne vanskelige fastlegesituasjonen.

Relaterte lenker