Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende - Eigersund kommune
Startsiden/Eigersund/Organisasjon/Helse og omsorg/Mestringsenheten/Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende

print.png email  .png

Rådgivningstelefon oreningen for pårørende innen psykisk helse har opprettet en landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende. LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus tilbyr rådgivning knyttet til pårørendes livssituasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet.

Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon. Rådgivningstelefonen er støttet av Helsedirektoratet og tilknyttet PIO-ressurssenter for psykisk helse.

Åpningstider

Mandag til fredag 10:00 - 15:00 og tirsdag 10:00 - 19:00.

Telefonnummer

22 49 19 22


hus.png Kontakt oss

Adresse

Damsgårdsgata 11
4370 Egersund

 

Rusteamet

 

  • E-post
  • Rus vakttelefon: 488 93 107 / 488 93 108  

 

Miljøterapiteamet

 

  • E-post
  • Vakt dag og kveld: 915 60 864.
  • Vakt dag: 474 88 217 – 915 60 864.
  • Miljøterapeut 1 - 400 34 177.

 

Fyrlyssenteret

 

  • Telefon: 51 46 70 00 / 916 27 468


Mestringsenheten

Johnny Sigurd Bilstad
Leder - 51 46 33 19

Psykisk Helseteam

Tone Kristin Bjerkreim
Miljøterapeut - 51 46 33 26

Anne Kari Liland Hansen
Miljøterapeut - 51 46 33 11

Hanne Ødegård Hovland
Faglig koordinator - 51 46 33 12

Janne Ivesdal
Miljøterapeut - 51 46 33 13

Anne Liv Kindem
B.vern pedagog/familieterapeut - 51 46 33 28

Astrid Veum Mydland
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 23

Lise Wenche Pettersen
Interkommunal prosjekt - 48999458

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 22

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 22

Kari Snerthammer
Psyk. Sykepleier - 51 46 33 14

Rusteamet

Camilla Gomsrud
Miljøterapeut - 47977234

Anita Hetland
Miljøterapeut - 45872481

Anne Kristoffersen
Miljøterapeut 1 - 48893102

Alf Tore Sæstad
Miljøterapeut - 45637400

Helge Moi Sandvold
Treningskontakt - 45871350

Dag og kveld Vakttelefon 1
Vakthavende - 48 89 31 07

Fyrlyssenteret

Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret
Tilbud til rusmisbrukere - 51 46 70 00

Dagmar K. Hestnes
Leder fyrlyssenteret - 51 46 70 00

Are Steffensen
Konsulent - 51 46 70 00

kommunevaapen.png Åpningstider
Utegruppen har åpningstid hver dag mellom 07:30 – 15:00.
filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
25Kb