Det er 11 697 personer som har stemmerett ved valgene i år. De mottatte forhåndsstemmene innebærer at 23,12% av velgerne allerede har gitt sin stemme.

Av de mottatt forhåndsstemmene, er 8 stemmer avgitt i utlandet.

Så er det slik at alle velgere som tilhører Eigersund kommune og som har stemt i andre kommune i perioden mandag 4 til og med fredag 8 september, får sendt sin stemme samlet via Posten/Bring i en sending til kommunen. Tradisjonelt er dette en god del forhåndsstemmer. Disse vil kommunen motta i løpet av lørdag 5 til tirsdag 12. september innen kl 1700.

Det endelig tallet på forhåndsstemmer vil dermed bli høyere enn det tallet vi har pr. i dag.

Siste mulighet for forhåndsstemming var fredag 8. september 2023, og nå er det kun mulig å stemme på valgdagen som er mandag 11. september.

Her finner du alle våre valglokaler, du kan fritt velge det som passer deg. Fint om du har med valgkort, men det er ikke nødvendig for å stemme, men husk legitimasjon.