Det jobbes med alternative løsninger

18. februar 2020. Driftsbasen for vei og utemiljø, vann og avløp og bygg og eiendom. Det jobbes med ulike alternative løsninger for driftsbasen. Samlokaliseringen som var skissert i Tengsareidveien 3 ble sendt politisk i retur, med vedtak om å redusere kostnadsrammen. Det jobbes fortsatt med å redusere arealene, samtidig som det har kommet inn andre forslag til løsninger som må utredes. Forslag til løsning vil først foreligge nærmere sommeren.


Redusere areal

16. desember. Det jobbes for å få redusert areal og dermed også prisen på ny driftsbase etter vedtak i september.


Forstudie ny driftsbase på Tengs

I september var skisseprosjektet og kalkyle for ny driftsbase i Tengsareidveien 3 oppe til bahendling i politiske utvalg.

23. september 2019. Behandling i Kommunestyret

KS-088/19 Vedtak

  1. Forstudien for ny driftsbase for vei og utemiljø, vann og avløp og bygg og eiendom avsluttes og et forprosjekt (investeringsprosjekt) for videre planlegging opprettes. Forprosjektet skal ha fokus på et minimumsprinsipp for å redusere areal og kostnadene iprosjektet.
  2. Kr 3 millioner settes av til forprosjektet i budsjett for 2020 og finansieres ved låneopptak i budsjett 2020. Ubrukte midler overføres til hovedprosjektet. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Forstudie

9. august 2019. Forstudiet skal utrede mulighetene for samlokalisering av de tekniske basene for de tre driftsenhetene, primært på egen eiendom i Tengsareidveien 3. Her beskrives dagens arealer, fremtidig arealløsning, parkering, kalkyle, samt byggets vanskelighstsgrad og prisnivå.


Forenklet prosjekt

26. juni 2019. Tegninger med planløsning, 3D illustrasjoner og snitt for Tengsareidveien 2.

Tegninger - Forenklet prosjekt for driftsbase på Tengs