Siden smittesituasjonen er noe uavklart nå på Hellvik skole og i Rundevoll barnehage, ber kommuneoverlegen om utvidet bruk av selvtesting på alle barn før de møter på Hellvik skole og i 2 avdelinger i Rundevoll barnehage. Alle har fått egen melding om dette i app-meldingssystemet.

Hvis selvtesten er positiv, meld fra til smittesporingsteamet for veiledning og oppfølging på telefon 404 03 142 mellom klokken 8:00 og klokken 21:00. Bestill samtidig PCR-test på eget skjema her (lenke). Det er også viktig å holde deg/barnet hjemme inntil situasjonen er avklart. Dette vil smittesporingsteamet gi god informasjon om.

Hurtigtest kan hentes fra kl. 0730 på kommunens veiledningstorg onsdagsmorgen og fra kl. 0730, Hellvik skole og i Rundevoll barnehage.


Corona infection at Hellvik skole and in Rundevoll barnehage

Today, Tuesday 16. November, people infected with corona have been confirmed at Hellvik skole and in Rundevoll barnehage. Eigersund kommune encourages everybody to have a low threshold for self testing, and to stay at home if you have symptoms.

Due to an inconclusive situation at Hellvik skole and in Rundevoll barnehage, our Public Health Physician is requesting an extensive use of self testing on all children before attending school at Hellvik and in two of Rundevoll barnehage’s sections. Everybody that this applies to, have received information about it through the message app.

If you have a positive self-test, report to the outbreak detection team for guidance and follow-up on phone number 404 03 142 between 8 am and 9 pm. Also make sure to book a PCR test via the form on our homepage. It is important for you/the child to stay at home until the situation has been resolved. The outbreak detection team will give you thorough information.

Rapid antigen tests can be picked up from 7.30 am from Eigersund kommune’s service centre, Hellvik skole and in Rundevoll barnehage.


Relaterte lenker