Sluttført

22. november 2021. Overleveres til Egersund kirkelige fellersåd i slutten av 2021.

Bilder tatt tidligere i juni

25. juni 2021. Klikk på bildene for å gjøre dem større.

Driftsbase Hestnes gravlund 1.jpg Driftsbase Hestnes gravlund 4.jpg Driftsbase Hestnes gravlund 2.jpg Driftsbase Hestnes gravlund 3.jpg Driftsbase Hestnes gravlund 5.jpg Driftsbase Hestnes gravlund 6.jpg

 

Status juni 2021

22. juni 2021. Så langt er prosjektet innenfor de rammene som er satt av. Det har påløpt noen endringer etter utarbeidet brannkonsept og prosjektering, men en holder seg fortsatt innenfor de forventede tillegg som er satt opp i kalkylene. Se milepæler, status, økonomi og risiko i artikkelen under.

Dronebilde av driftsbasen Dronebilde av driftsbasen Dronebilde av driftsbasen

 


Status mars 2021

18. mars 2021.

Milepeler

  • Utlysning konkurranse: desember 2020
  • Oppstart byggearbeid: mars 2021
  • Klar for overlevering: høst 2021

Status

  • Gravlund med grøntanlegg ferdig.
  • Grunnarbeid for driftsbase ble startet opp i henhold til plan 08.03.21.
  • Det meste av prosjekteringen er ferdigstilt, noen detaljer gjenstår.
  • Brukere og eiere har vært godt involvert i prosessen.
  • Gjennomføres med interne prosjektressurser.

Økonomi

  • Ramme HP: kr 12 mill. inkl. mva. Dette inngår i vedtatt ramme for gravlunden.

Kart over plassering av ny driftsbase på Hestnes gravlund