Vann og Avløp

Gebyrregulativ ligger på nettsiden for avdelingen vann og avløp.

Vanngebyret

Fra januar 2020 settes gebyrene for vann opp med 20% i forhold til 2019.

Avløpsgebyret

Fra januar 2020 settes gebyrene for avløp opp med 10% i forhold til 2019.

Renovasjon

Fra januar 2020  settes renovasjonsgebyret til:

 • 3.300 kroner for boliger.
 • 1.600 kroner for hytter/fritidsboliger.
 • 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 • Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
 • Dalane Miljøverk AS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.

Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi som eiendomsskattegrunnlag for de boliger vi mottar dette på. Alle andre eiendommer har fått fastsatt ny kommunal takst.

Innen 1. mars vil Eigersund kommune sende ut skatteseddel (eiendomsskattevedtak) til eiere av fast eiendom som er skattepliktig. Skatteseddelen inneholder informasjon om eiendomsskattetaksten, eiendomsskattegrunnlaget, skattesatsen, og beløpet som skal betales i eiendomsskatt.

Boliger og fritidsboliger får en obligatorisk reduksjon i skattegrunnlaget på 30 % av takst.

Kommunestyret har vedtatt følgende skattesatser:

 • 3 promille på boliger og fritidsboliger.
 • 5 promille for ubebygde tomter.
 • 7 promille for alle andre eiendommer.

Se våre temasider om eiendomsskatt for informasjon.

Forfall

For 2020 vil Eigersund kommune fakturere eiendomsskatt samt gebyr for vann og avløp 3 ganger. For 2020 blir forfallsdatoene som følger

 • 1.termin, for perioden  1. januar - 30. april, forfall 20. mars 2020
 • 2.termin, for perioden 1. mai - 31. august, forfall 20. juni 2020
 • 3.termin, for perioden 1. september - 31.desember, forfall 20.oktober 2020

Eiendomsskatt og vann- og avløpsgebyrer faktureres på alle terminer, mens oppgjør vannmålere kun skjer 1. termin. Feiegebyr for 2020 faktureres kun i 3. termin.

Hva gebyrene blir brukt til

Feier, vann- og avløpsområdet er selvkostområder. Dette betyr at det er brukerne – og inntekt fra brukerne - som dekker utgiftene ved tjenestene. Inntektene er hovedsakelig knyttet opp mot gebyr i forbindelse med bruk og tilknytningsgebyr.

Endring i kommunale gebyr

Tabellen nedenfor viser vi beregnede endringen innenfor kommunale avgifter:

Endring 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vann 0% 0% 0% -60% - - +20%
Avløp 0% 0% 0% -40% - +70% +10%
Feier +10% 0% +10% - +15% +20% -

Mer informasjon

For spørsmål og mer informasjonkan en kontakt veiledningstorget.