Dele fra nye tomter fra en eksisterende eiendom eller overføre arealer fra en eiendom til en annen krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Henvendelser angående slike søknader rettes til byggesak.

Klarlegging og merking av eksisterende grenser krever ingen tillatelse. Det samme gjelder mindre justeringer av eiendomsgrenser. Slike saker kan rekvireres ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Det må også legges ved et kart som viser den aktuelle grensestrekningen.

For utførelse av oppmålingsforretning skal det betales gebyr.