Når og hvor kan du forhåndsstemme her i kommunen?

Du kan forhåndsstemme i tiden torsdag 10. august – fredag 8. september 2023. Her hos oss kan du forhåndsstemme her:

 • Rådhuset 4. etasje
  • Mandag – onsdag og fredag i tiden mellom kl. 0800 – 1500
  • Torsdag – i tiden mellom kl. 0800 – 1800
  • Lørdag – i tiden mellom kl. 1000 - 1500
 • Tirsdag 22. august er det mulig å forhåndsstemme i tiden  kl.1700 - 1900 i Hellvikshallen og på Landbrukssenteret på Helleland.
 • Torsdag 31. august er det mulig å forhåndsstemme i tiden kl. 1100 - 1230 på Dalane videregående skole.
 • I siste uken før valgdagen, kan du forhåndsstemme mandag 4. september - torsdag 7. september i tiden kl. 0800 - 1800, etter kl. 1500 fredag 8. september er det ikke lengre mulig å forhåndsstemme.

I tillegg kan du forhåndsstemme på helse- og omsorgsinstitusjoner. Her kunngjøres tidspunkt med oppslag på den enkelte institusjon.

Oversikt over alle valglokaler for forhåndsstemming i Norge og utlandet  og samtlige valglokaler på valgdagen i Norge finner du på www.valglokaler.no 

Legitimasjon og valgkort

For å kunne forhåndsstemme må du ha med legitimasjon.

Dersom du har mottatt valgkort, er det fint om du tar det med og/eller har søkt det opp i forkant på din mobiltelefon om du har fått det digitalt. Dette gjør det kjappere for oss å finne deg i valgsystemet, men det er ikke nødvendig med valgkort for å kunne forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. 

Hvordan stemmer du?

 • Møt opp med legitimasjon, gjerne med valgkortet om du har det.
 • Gå inn i et valgavlukke, velg stemmeseddel til fylkestingsvalg og kommunestyrevalget om du vil stemme til begge valgene. Det bestemmer du selv.
 • Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Se her hvordan du gjør det.
 • Brett stemmeseddelen(e) inne i avlukket slik ingen kan se hva du stemmer.
 • Gå til registeringsbordet, vis legitimasjon.
 • Få stemmeseddelen(e) stemplet av valgfunksjonæren. 
 • Legg stemmeseddelen(e) i valgurnen.
 • Gå hjem og vent på valgresultatet.

Hvem har stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalget 2023

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
 • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosattt i Norge senest 30. juni 2023.
 • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innan utgangen av 2023 og har være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme ved kommunevalget i Eigersund kommune, må du stå i kommunens manntall som er oversikten over hvem som har stemmerett i kommunen. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023.

Forhåndsstemme hjemme? 

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i valglokale på valgdagen eller ikke kan forhåndsstemme på annen måte, kan du be om å få forhåndsstemme hjemme. Da vil vi komme hjem til deg og ta i mot din forhåndsstemme.

Fristen er onsdag 6. september kl. 10.00 til å søke om å få stemme hjemme, eller ambulerende stemmegivning som det heter i valgloven. 

For å be om å få stemme hjemme, kan du ta kontakt med kommunens veiledningstorg på telefon 51 46 80 00 og be om å få stemme hjemme. Våre valgfolk vil så ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for hjemmebesøk.

Tilhører du en annen kommune? Vær tidlig nok ute!

Som nevnt, tilhører du i valgsammenheng (er manntallsført) den kommunen der du var registrert i folkeregisteret 30. juni 2023. Tilhører du en annen kommune, kan du derfor ikke stemme i Eigersund kommune på valgdagen, men kun forhåndsstemme. Din forhåndsstemme skal sendes til den kommunen der du er manntallsført. Du må være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi din stemmen så tidlig at kommunen du hører til, mottar stemmen senest innen tirsdagen etter valgdagen, dvs. innen 12. september kl. 1700. Vi sender stemmene fortløpende til andre kommuner.

Relaterte lenker