Valgstyret har i sitt møte 10. mai 2023 godkjent alle 11 innkomne listeforslag. De legges nå ut til offentlig ettersyn iht krav i valgloven § 6-7.

I valgstyrets møte ble det gjort enkelte enderinger i noen av listene på grunn av ønske om ikke å stå på valglistene. 

Godkjent listeforslag kommunestyrevalget 2023