Det jobbes ferdigstillelse

18. februar 2020. Det jobbes nå med å ferdigstille den siste delen av etappe 2, med samlevei ned til den nye gravlunden. Det prosjekteres en trykkøkningsstasjon for vann og en ny trafo, som skal gi strøm til boligfeltene og den nye gravlunden. Det jobbes også med en løsning for overvann under fylkesveien og ut i Lygre, noe som har vist seg å være mer utfordrende enn antatt. Vann og avløp jobber med dette i samarbeid med konsulentselskapet COWI.


27. juni 2019. Etappe 2 ble påbegynt høsten 2017, og skal stå ferdig våren 2020. Det er vedtatt at samlevei fra Hoveræget og ned til nye Hestnes gravlund skal ferdigstilles. Samleveien mellom etappe 1 og etappe 2 skal foreløpig opparbeides med vann- og avløpsrør og bærelag.

Når alt står ferdig vil det være sammenhengende bilvei og gang- og sykkelvei fra Hoveræget ved Rundevoll skole og ned til Hestnes barnehage ytterst i Hestnes. Etappe 2 vil åpne for ytterligere boligfelter, til sammen består området av ca 400 boenheter.