Høringsuttaler - revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2017-2030 Kommuneplanutvalget (KPU) vedtok i møte den 30.01.2019, sak 001/19, å legge forslag til kommuneplanens samfunns- og arealdel for Eigersund kommune ut til offentlig ettersyn og høring jfr. plan- og bygningslovens § 11-14 med høringsfristen 22. mars 2019.

Mer om kommuneplanen finner du her.

Det er kommet inn en rekke uttaler og de er sortert geografisk og ligger her som pdf filer som kan lastes ned.

Relaterte dokumenter

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte plankontoret i 2 etg. i Lerviksgården, på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.