For å få innsyn trenger du ikke å vise til noen lovhjemmel, saksnummer, dokumentnavn el. Det eneste som kreves er at du gir en beskrivelse som gjør det mulig å finne det aktuelle dokument(ene) du ønsker innsyn i.

Se også

Innsyn via søk i postlisten

 1. Gå til kommunens postliste, og søk etter dokument eller bla deg igjennom postlisten. Det kommer frem 10 dokumenter på hver side. Nederst kan du bla deg fra side til side.
 2. Finn dokumentet du ønsker innsyn i.
 3. Klikk på dokumenttittelen eller Gå til journalposten
 4. Klikk på >> Bestill dokument.
 5. Fyll ut opplysninger slik at vi kan sende dokumentet til deg. Det er enklest for oss om du oppgir en e-postadresse.
 6. Innsynskravet ditt blir automatisk sendt til innsyn@eigersund.kommune.no og kommunens veiledningstorg sjekker at saksbehandler er tilgjengelig, registerer innsynskravet i sitt fagsystem, og videresender det til saksbehandler for oppfølging.
 7. Saksbehandler skal oversende dokumentet "uten ugrunnet opphold", og du skal får svar innen 1-3 dager.

Innsyn via Søk i dokumenter

Her kan du søke etter dokumenter i sakssystemet til kommunen. Du kan benytte deg av alle søkefeltene nedenfor. For eksempel kan du skrive inn deler av tittelen på dokumentet du leter etter i søkefeltet, og trykke på søk. Du får da opp ei liste over dokumentene som inneholder ordene du søkte etter. Når du har fått listen over dokumenter, kan du klikke på 'Dok'-lenken for å få mer informasjon om et dokument, eller 'Sak'-lenken for å få mer informasjon om saken dokumentet er knyttet til. Du kan også søke på saksbehandlere.

 1. I postlisten, gå til Meny (til høyre i det grå feltet) - Dokumenter og du får nå opp flere søkemuligheter i bildet Søk etter dokumenter. Du kan søke på:
  1. Dokument/tittel
  2. Avsender/mottaker 
  3. DokumentID
  4. Periode fra dato til dato.
 2. I søkeresultatet kommer det frem 10 dokumenter på hver side. Nederst kan du bla deg fra side til side.
 3. For å få frem detaljer for det enkelte dokument, kan du klikke på Gå til journalpost. Er det mange mottakere i et dokument, klikk på Se alle mottakere.
 4. Klikk på >> Bestill dokument.
 5. Fyll ut opplysninger slik at vi kan sende dokumentet til deg. Det er enklest for oss om du oppgir en e-postadresse.
 6. Innsynskravet ditt blir automatisk sendt til innsyn@eigersund.kommune.no og kommunens veiledningstorg sjekker at saksbehandler er tilgjengelig, registerer innsynskravet i sitt fagsystem, og videresender det til saksbehandler for oppfølging.
 7. Saksbehandler skal oversende dokumentet "uten ugrunnet opphold", og du skal får svar innen 1-3 dager.

Offentlig eller unntatt offentlighet

 • Du vil se om dokumentet er offentlig ved at det står: "Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon."
 • Dersom dokumentet i utgangspunktet ikke er offentlig, vil du se dette ved at det står: " Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Off.loven § 13/ fvl. § 13." Du kan allikevel be om innsyn slik at saksbehandler vurderer dette på nytt, det vil si om dokumentet skal være helt eller delvis offentlig.

Innsyn uten å gå via postlisten

Du kan selvfølgelig få innsyn uten bruke postlisten. Ta kontakt med oss og be om innsyn i det dokumentet du ønsker. Det beste er om du er skriftlig og det holder fint med en e-post til innsyn@eigersund.kommune.no. Det er viktig at du gir en beskrivelse som gjør det mulig å finne de aktuelle opplysningene/dokumentene. Jo flere opplysninger du gir, jo enklere vil det være for oss å finne det du ønsker.

Ansvarlig for oppdatering: Kommunikasjonsjef.