Du finner informasjon om de Nye nasjonale tiltak 25. mars 2021 på helsenorge.no

Vi får en del henvendelser der spørsmålet i praksis er av typen Hvordan kan jeg "omgå regelverket for…". Vi ber om forståelse for at dette ikke er problemstillinger vi ønsker å prioritere.

Det er en overordnet målsetting med de nye tiltakene at alle bør begrense sosiale kontakter mest mulig. Dette bør ligge til grunn for alle vurderinger du gjør i tiden fremover. I tvilstilfeller kan det være en god regel er å stille følgende spørsmål: "Ja, om det er lov, er det lurt?"

Besøk til kommunale boenheter

For mer info, se smittevernrutiner ved besøk til 2 Vest og smittevernrutiner ved besøk på kommunale boenheter.

Organisert idrett, treningssentre og tilbud for barn og unge

I de nye retningslinjene er det få endringer for organisert idrett og i tilbud for barn og unge.

 • Egersundshallen er åpen for unge inntil 20 år, samt for skolene, på samme måte som i høst.
 • Svømmehallen i Egersundshallen er stengt for offentlig bading.
 • Ungdomsklubben Pingvinen er nå stengt til over påske.

Ellers gjelder de nasjonale retningslinjer og anbefalingene:

 • Forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
  • Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan kun holde åpent for de som er bosatt i kommunen.
  • Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller skal holdes stengt.
  • Unntak for barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Avstandskrav og bruk av munnbind

Én-meteren har nå blitt til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig. Om det ikke er mulig, bør det brukes munnbind. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.

Dette innebærer at dersom du skal ferdes på alle steder der det kan være vanskelig å holde 2 meter avstand enten det er i byen eller på fjellet, bør du bruke munnbind. Vår anbefaling vil derfor også gjelde i butikker og for frisører, fysioterapeuter, fotterapeuter mm.

Hvordan bruke munnbind riktig?

Munnbind bør "ikke brukes, legges i lommen, tas på igjen, legges i lommen, brukes igjen" osv. Vi setter også stor pris på om du kaster brukte munnbind i søppelbøtten.

På nettsidene til Folkehelseinstituttet sine nettsider er det 2 plakater med tegninger og der kan du les om Korrekt bruk av medisinsk munnbind; Korrekt bruk av tøymunnbind 

Arrangementer

Eigersund kommune støtter anbefalingen om at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Hva er et arrangement?

Vi får en del spørsmål om hva som regnes som et arrangement? På regjeringens nettside med spørsmål og svar, gir de følgende svar:

"Covid-19-forskriften § 13 definerer følgende som arrangement: Sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, herunder idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, konferanser, årsmøter/medlemsmøter, livssynssamlinger og seremonier, varemesser og midlertidige markeder, samt private sammenkomster for familie, venner o.l. Listen er ikke uttømmende.

Se covid-19-forskriften § 13 for detaljert definisjon av arrangement

Formålet med reguleringen av gruppestørrelse på arrangementer er å beholde kontroll på smittespredningen. En gruppe mennesker som er samlet over så lang tid at det betegnes som nærkontakt, det vil si et arrangement som varer lenger enn 15 min, vil falle inn under definisjonen. For eksempel vil en guidet rundtur på et museum i en gruppe være et arrangement, mens individuelle besøkende spredt utover tid og sted ikke vil være å regne som et arrangement. Smittevernhensyn må selvsagt ivaretas for begge variantene, blant annet at det er minst én meters avstand mellom personer i hvert rom til enhver tid."

Vi har fått spørsmål om det er mulig å arrangere dugnader utendørs. Svaret er ja, men det er å regne som et arrangement og anbefalinger om antall, avstand, munnbind mm gjelder.

Påskeferien

De nye nasjonale tiltakene gjelder selvfølgelig også i påskeferien – uansett hvor den tilbringes.

Det aller viktigste er at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

 • Vi fraråder altså ikke reiser til hytta – men reis bare med egen husstand.
  • Hvis du bor alene kan du reise sammen med én eller to faste venner eller én fast husstand.
 • Kommer du fra et område med høy smitte, bør du ikke overnatte på hotell  eller tilsvarende overnattingssteder i påsken. Du bør heller ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.
 • Anbefalingen om å bare ha besøk av to personer og to meters avstand gjelder både hjemme og på hytta.
 • Hvis du bor på et sted der kommunen fraråder besøk hjemme – bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken.
 • Anbefalingen om å holde to meter avstand gjelder enten du tilbringer påsken i byen eller på fjellet.
 • Anbefalingen om å unngå steder der mange mennesker samles og bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand, gjelder både på fjellet og i byen.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.
 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest.