Innkomne listeforslag kommunestyrevalget 2023

Listene skal nå til godkjenning i valgstyret etter at fristen for innlevering av listeforslag har gått ut 31. mars 2023. Kandidatene vil nå få melding om at de er ført opp på en valgliste med frist for eventuelt å søke fritak jf. valglovens bestemmelser om dette.


Torsdag 30. mars

Listeforslag Arbeiderpartiet

Listeforslag Senterpartiet

Listeforslag Rødt

Mandag 27. mars

Listeforslag Pensjonistpartiet

Listeforslag Miljøpartiet De Grønne


Lørdag 25. mars

Listeforslag Kristellig Folkeparti


Fredag 24. mars

Listeforslag_Industri_og_næringspartiet


Torsdag 23. mars

Listeforslag Fremskrittspartiet


Onsdag 22. mars 2023

Listeforslag Høyre

Listeforslag Sosialistisk Venstreparti


Mandag 20. mars 2023

Listeforslag Venstre.