Det er noen som står oppført med firmaepost og det er derfor viktig å være klar over den tilsendte linken er knyttet unikt til denne undersøkelsen og e-postadressen den er sendt til. Derfor kan du ikke videresende e-posten med spørreundersøkelsen til en annen datamaskin og så besvare undersøkelsen. Er dette et problem, bare registrer deg på nytt i skjemaet nederst i denne artikkelen, så sender vi en ny lenke til deg.

Svarene dine er anonyme og kan ikke spores tilbake til deg. Vi understreker at undersøkelsen er frivillig og vi garanterer full anonymitet.

Institutt for Organisasjonsutvikling (ifo DA) er ansvarlig for behandlingen og gjennomfører undersøkelsen i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Ifo DA vil aldri offentliggjøre eller formidle videre opplysninger om enkeltpersoner.

Hvordan har vi samlet inn opplysninger til de som har mottatt spørreundersøkelsen?
Vi har i størst mulig grad innhentet opplysninger gjennom nettsider til bedrifter, tatt kontakt med bedriften og spurt om opplysninger, hentet ut egne opplysninger, samt spurt ulike nøkkelpersoner om de har forslag til hvem burde få tilsendt undersøkelsen. Opplysningene som er samlet inn er navn, mobilnr, e-postadresse, samt bedrift.

Vi har et ønske om å bruke opplysningene i forbindelse med kommunens næringsarbeid og det vil derfor bli sendt spørsmål om du vil samtykke i at kommunen bruker kontaktopplysningene til å informere om næringsarbeid. Det vil ikke bli sendt ut informasjon stort omfang. Mer opplysninger om dette vil komme etter at undersøkelsen er avsluttet.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål til selve undersøkelsen, kan du kontakte behandlingsansvarlig for undersøkelsen Roald A Johansen, ifo, under adresse roald.johansen@ifo.no

Har du andre praktiske spørsmål kan du kontakte kommunalsjef informasjon Leif E Broch, mobil 908 81 568.

Har du generelle spørsmål om arbeidet med omstillingskommune, kan du kontakte ordfører Odd Stangeland mobil 488 91 802. Kommunen har ansatt en mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye, men hun vil ikke starte i stillingen før i oktober 2017. Inntil hun starter i stillingen, er det plansjef Dag Kjetil Tonheim mobil 958 84 976 som er kontaktpunkt innad i administrasjonen.

Du kan alltid sende spørsmål via e-post omstilling@eigersund.kommune.no så skal vil den bli formidlet til rett person.